Uploaded by Fredrik Birgersson

anpassning

Den bäst anpassade
överlever
Naturligt urval
Överproduktion
Konkurrens
Föda
Livsrum
Variation inom population
Varför förändras djur med tiden? Och vad krävs för att djuren ska
förändras?
Om djur ska kunna utvecklas och förändras med tiden krävs att de är
lite olika. Det krävs även att djurets olikheter är positiva för dess
överlevnad, och att olikheterna är ärftliga.
Kamouflage
Sexuell selektion