Rapportscenario HEL 2 ht09 Multipel skleros och sexuell

advertisement
Rapportscenario HEL 2 ht09
Multipel skleros och sexuell dysfunktion
Camilla har multipel skleros är sedan en tid tillbaka beroende av rullstol. Hon kommer nu till sitt
vårdbesök med ett antal frågor. Hon har en längre tid haft funderingar kring hur hennes och makens
samliv har förändrats. Hon försöker förklara upplevelsen av nedsatt sexuell lust.
Det är väl känt att svårigheter som sjukdomen MS medför påverkar möjligheterna till sexuell njutning
och intim samlevnad.
”Jag älskar Camilla för den hon är och då spelar det ingen roll vilken ställning man har sex i, det är ju
själva kärleksakten som är viktig” säger Camillas make Joakim. De har två barn tillsammans. ”Jag
tycker det är dags att alla inser att sex är mer än ett traditionellt samlag. Man kan bli tillfredsställd,
och tillfredställa den andra på så många olika sätt”, säger Joakim.
Download