Sexualitet och cancer

advertisement
Sexualitet och
cancer
Lenita Lundin
Onkologisjuksköterska
Sexualitet
•
•
•
•
•
•
•
Fysisk tillfredsställelse
Närhet, ömhet
Bekräftelse
Sensualism, sinnlighet, njutning
”Skinnhunger”
Kommunikation utan ord
Livsbejakande
Faktorer som påverkar varandra vid cancer (A Lalos):
Organ Funktion
Fysiska
Förmåga
Intrapsykiska
Existentiella
Interpersonella
Sociokulturella
Sexuella
Identitet Kroppsuppfattning
Självförtroende Integritet
Livets mening Kärlek Tro
Syn på döden Värderingar
Partner, barn, släkt
Arbete, umgänge
Socialt status Religion, politik
Kvinnosyn, manssyn
Kroppsideal Syn på sjukdom, straff
Attraktion
Lust Tabu
Smärta
Sexualitet
”Problem?”
• Libido / lust
–
–
–
–
Annat fokus?
Depression? Antidepressiva?
Fatigue?
Anemi?
Vad kan man göra?
• Östrogen – åtminstone lokalt
• Glidmedel, vaginalgel (Replens©),
(lidocain…)
• Viagra®, Cialis®, Levitra®, etc.
• Caverject®, Bondil®
Attityder
• Inställning till lust
• Inställning till sexuell respons
• Inställning till att ta emot hjälp
”Sexuell respons”
Attraktion Lust Sexuell tändning Förspel Fysiska reaktioner Sexuell aktivitet
Attraktion
Lust
Sexuell aktivitet
Sexuell tändning
Förspel
Fysiska reaktioner
Attraktion
Lust
Sexuell aktivitet
Sexuell tändning
Förspel
Fysiska reaktioner
Partner, andra närstående
• Dödshot – reellt?
• Praktiskt ansvar, hushållsarbete, barn, andra
relationer (gammal mamma? hund??)
• Ekonomi
• Skyddar varandra?
• Oro egen hälsa
Sexualitet
”Problem?”
• Oro smitta (cancer, cytostatika, strålning, virus)
• Oro smärta
• Oro  upphetsningsfasen störs  mindre
blodfyllnad  mindre fukt  smärta  oro
• Gäller även partnern!
• Talar inte med varandra (”hellre tiga och lida…”)
• Rädd bli avvisad / tolkas som ”invit”
• Myt: ”Ska fungera av sig själv”
Relationer, roller
• Beroende (av hjälp, vård, ekonomiskt, etc.)
• Vänner (kan försvinna)
• Nytt förhållande – när berätta?
rädd att bli ratad p.g.a.:
- ”cancerskräck” i samhället
- recidivrisk, leva med kronisk sjukdom
- infertilitet
Tveksam att avsluta förhållande? Rädd bli lämnad? Växer
ifrån varandra?
• Kommer varandra närmare – ”får ordning på sina
prioriteringar”
Download