Inbjudan Forum Sexuell hälsa våren 2017

advertisement
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH)
narhalsan.se/ksh
Inbjudan Forum Sexuell hälsa våren 2017
Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder kostnadsfri kompetensutveckling. Samma
program på olika platser runtom i regionen.
13.00
Smittskydd Västra Götaland. Presentation av statistik 2016.
13.30
Berättandets balansakt – om män som säljer sex till män.
Linda Palhamn presenterar sin masteruppsats; en intervjustudie med män
som säljer sex till män i Sverige, med fokus på männens erfarenheter av
att berätta om sina erfarenheter av att sälja sex.
Linda arbetar också som projektledare med hivprevention på RFSL
Göteborg.
14.30
Fika
14.50
Professionellt förhållningssätt och sexualitet.
Jack Lukkerz är socionom, sexualupplysare och sexualitetsforskare.
Föreläsningen berör olika aspekter av professionellt bemötande i relation
till sexualitet hos klienter, patienter och andra som du möter i ditt arbete.
Under föreläsningen ges exempel på hur relationen mellan
människovårdande, professionellt arbete och individens sexualitet kan se
ut. Med hjälp av konkreta tips diskuterar vi sedan hur det professionella
bemötandet kan omsättas i praktiken.
16.20
Avslut
Tid, datum och platser, se nästa sida
Anmälan görs på regionkalender.vgregion.se
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Kaserntorget 11 A, 411 18 Göteborg
2(2)
Tid, datum och plats
Göteborg
Tisdag 21 mars kl 13.00 – 16.20
Lokal: Burgården konferens, Boheme.
Skövde
Onsdag 22 mars kl 13.00 – 16.20
Lokal: Kyrkans Hus
Kyrkogatan 5 Skövde
Borås
Tisdag 4april kl 13.00 – 16.20
Lokal: Grand Hotell Borås
Anmälan görs på regionkalender.vgregion.se (sök på datumet eller på ”Forum” i
sökrutan och välj ort)
Sista anmälningsdag: Göteborg och Skövde 14/3
Sista anmälningsdag: Borås 27/3
Anmälan är bindande, men det går att överlåta platsen. Utebliven avanmälan debiteras.
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa är en utvecklingsenhet med ett
regionövergripande uppdrag att arbeta strategiskt med sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR). Det innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva
hälsa är en rättighet för alla regionens invånare.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards