Diskrimineringspolicy - Waggeryds Atletklubb

Diskriminering
Alla är välkomna till Waggerydsatletklubb oavsett religion,politisk åsikt, etnisk bakgrund, ålder
sexuell läggning och kön.
Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Vi ska
arbeta aktivt för att alla i och omkring klubben kan känna att i Waggerydsatletklubb bryr vi oss
om individen – det finns en plats för alla – det är viktigt att trivas i vår klubb.
Vid eventuella händelser skall styrelsen kontaktas som prövar frågan.
Anser styrelsen att någon bryter emot ovanstående policy så har styrelsen enhälligt rätten att stänga
av medlemmen.