040615 p12 Diskr Sexuell läggning

advertisement
LANDSTINGSSTYRELSEN
Folkpartiet liberalerna
SÄRSKILT
UTTALANDE
2004-06-15
Yttrande over departementspromemorian Diskriminering
inom det sociala området på grund av sexuell läggning (Ds
2004:20)
Enligt departementsförslaget ska diskriminering beroende på en persons
sexuella läggning vara förbjuden. Vi utgår från att begreppet sexuell
läggning även innefattar sexuellt beteende.
Ärende 12
Download