Vägen till ”Den intelligenta banken”

Vägen till ”Den intelligenta banken”
Linus Axelsson
CRM Ansvarig
E-post:[email protected]
Mobil: 072-2201406
2017-06-19
2
Vägen till ”Den intelligenta banken”
2017-06-19
3
Vägen till ”Den intelligenta banken”
Reklam, Nej tack!
• Över 50% av svenskarna är negativa eller starkt negativa till
reklam (en siffra som ökar!)
• Störst andelen ”ogillande” har reklam med anknytning till internet
(epost, banners etc) och mobilen
• Vad kunder irriterar sig mest på ?Att bli kontaktad av företag
som försöker sälja ytterligare en produkt eller tjänst
2017-06-19
4
Källa:
Kluvna känslor 2.0
Svenskarnas inställning
till reklam
Sveriges annonsörer
Källa:
Wiraya 2017
Svenskarnas syn på
företagens
kundkommunikation
Marknadsdata….allt individualiseras
CRM
Digital
Isolerad
Delvis Kundnivå
Intelligent
Individualiserad
På kundnivå
2017-06-19
5
Traditionell Marknadsföring
Koppla samman digital och traditionell data
Hybrid av både data i molnet
och ”on premise”
Egen web/app
Digital data
Digital data:
Uppdateras kontinuerligt
1. Marketing
automation (MA)
2. Model
development
3. Analys
Vid inloggning på web identifieras kunden
med unik kundnyckel och taggning på
individnivå möjliggörs
SAS
SAS Foundation
Unik kundnyckel kopplar samman digital
och traditionell data
Bank data
2017-06-19
Traditionell data:
Daglig uppdatering
Kunddata
6
Kundinteraktion, Steg 1 ICA Banken
• Personliga ”spotar” i app och web
• Segment laddas upp från SAS MA.
Samma kunder som är med befintliga
icke digitala kampanjer
• Första start:
Endast inloggat läge
Enkel fixed ”spot”.
2017-06-19
7
Kundinteraktion, Exempel Steg 2 ICA Banken
 Återkommande kunder Ej inloggat läge
2017-06-19
 Styra icke säljdrivande content
 Använda ej säljdrivande content
för sälj….
8
Personlig integritet, Säkerhet, och GDPR
• Använd endast till kunds fördel (prissättning för premier, kreditbedömning
tveksamma)
• Grunden för GDPR är ordning och reda på personuppgifter, samt samtycke från
kund. Se det som en möjlighet
• Uppdatera kundvillkor. Lagra samtycken.
• Psedonymeserad kunddata. Använd indirekt personuppgifter i molntjänsten. Gör
koppling med direkta personuppigfter av kund i”on premise” miljö endast. DW har
ofta bra rensningsrutiner osv vilket trotsallt ger en bra masterdata miljö
2017-06-19
9
Kundinteraktion, Steg 3 ICA Banken
Börja med säljdrivande för att lugna Management och bygga Business Case…
 Börja enkelt, ”få ut något”
Undvik att app/web blir nersmetat med ”banners” (vill ej kund ha)
Gå från kampanjdrivet till styrning och optimering av kundinteraktion
Frigör tid för analytikerna
Analytikerna måste arbeta med ”rätt saker”
2017-06-19
10
Analytical Management –
Steg 1: Klassning av analys/modeller
Värde
4. Preskreptiv
3. Prediktiv
2. Diagnostisk
1. Deskreptiv
Alla analyser klassificeras 1-4
Svårighet
2017-06-19
11
Analytical Management –
Steg 2: Livscykelbestämma analyser/modeller
nr
Klassificering
Prepare
Explore
Model/Analys
Implement
Act
Analys 1
1. Deskreptiv
Desc
1
1
Analys 2
2. Diagnostisk
Predict
1
1
1
Analys 3
1. Deskreptiv
1
Analys 4
3. Prediktiv
1
1
1
1
……
……
……
……
…….
……
10
5
4
1
0
…..
Sum
Varje månad summeras alla klassificeringar och livscykelbestämningar
 Gör våra analytiker ”rätt saker”?
 Blir något implanterat?
2017-06-19
12
Whats next
• Initialt kopplar ihop digital data från egna kanaler på individnivå, externa kanaler
(google)Oklara legala legalt (banksekretesse framförallt)
• Stärka ICA koppling, framförallt utbyte av kundinformation
• Kompetenshöjning/inventering inom analys:
Programmering, Statistik , Kommunikation, Affärsförståelse
• Nya betaltjänstdirekt PSD2 – tredjepartsleverantör kan utföra finansiella tjänster
Utveckling av Personal Financial Management(PFM) lösning
2017-06-19
13
2017-06-19
14