Basfakta om planeterna I nedanstående tabell har jag gjort en lista

advertisement
Som bekant roterar jorden runt solen, och gör en omkrets exakt valje
solår som är 365.256 dagar. Varför vi får sätta in skottår.
Basfakta om planeterna
I nedanstående tabell har jag gjort en lista över planeternas
genomsnittliga avstånd från solen i miljoner kilomenter och
diameter i tusentals meter.
omloppstid
i år
Solen
merkurius
venus
jorden
mars
jupiter
saturnus
uranus
neptunus
pluto
månen
solavstånd
milj km
Vår egen jord ligger med axeln lutad med c:a 23 grader från
omkretsbanan. Därigenom får man polcirkeln och södra polcirkeln
som ligger 90-23 = 67 grader.
diameter
1000 km
0.24
0.615
1
1.88
11.8
29.45
84.0
164.8
247.7
0
58
108
150
230
778
1427
2869
4496
5900
27.3 dagar
0.384
1392
4,88
12,1
12,76
6,79
139,86
119,3
51,81
49,5
2,25
0
3,48
Om dessa siffror verkar meningslösa, kan vi sätta de i proportion
genom att skala om dom och läsa solavstånd i meter och diameter i
millimeter. Alltså, om solen är 1392 mm dv.s. c:a 140 cm, så är
jorden 12 mm stor och är 150 meter bort. Merkurius är blotta 5 mm
stort och 60 meter från solen. Planeterna är mycket långt från
varandra. Och Pluto är 6 kilometer bort och har en radius på 2 mm.
Det är tomt omkring oss! Månen ligger då på 40cm avstånd och är
endast 3.5 mm i diameter.
Download