Uppdelning på planeter: Solen – Elin Merkurius – Hampus Venus

advertisement
Uppdelning på planeter:
Solen – Elin
Merkurius – Hampus
Venus – Emma
Jorden – Love
Månen - Emilia
Mars – Arvid
Astroidbältet – Yousef
Jupiter – Alicia
Saturnus – Tilde
Neptunus – Jesper
Uranus – Kevin
Pluto – Edvin
Vad behöver du skriva om?
Hur stor är den? Km, hur många gånger större
eller mindre jorden är den?
Hur långt bort är den från solen?
Hur långt är en dag, ett år?
Lutar planeten? Har den årstider?
Har det några månar?
Hur varmt och kallt är den?
Har den någon atmosfär?
Hur fick den sitt namn?
Du ska skriva alla fakta till en ”faktaruta” med
rubrik.
Om du vill kolla hemma, kan du maila adressen
eller fakta du skriver till ditt mailadress på skolan.
[email protected]
men skriv in namnet på ditt ipad!
Download