Criss Cross Solar System Word Puzzle

advertisement
Kors och tvärs i solsystemet
Medelsvår ordgåta för åk 4 - 6
Tillvägagångssätt och material: Kopiera upp nästa sida med fyrkanten och
bokstäver. Eleverna ska försöka hitta och ringa in de 14 rymdord som finns i
bokstavsfyrkanten. Orden står skrivna framlänges, baklänges, uppifrån och ned,
nedifrån och upp eller diagonalt.
Rymdorden eleverna ska leta efter är:
ASTEROID
JORDEN
MÅNEN
NEPTUNUS
JUPITER
PLUTO
URANUS
KOMET
SATELLIT
MARS
MERKURIUS
SATURNUS
VENUS
Facit till ordgåta ”Kors och tvärs i solsystemet”
© 2006 Cosmonova, Naturhistoriska riksmuseet
SOL
Kors och tvärs i solsystemet
Försöka att hitta och ringa in de 14 rymdord som finns i bokstavsfyrkanten. Orden
står skrivna framlänges, baklänges, uppifrån och ned, nedifrån och upp eller
diagonalt
Rymdorden ni ska leta efter är:
ASTEROID
JORDEN
MÅNEN
NEPTUNUS
JUPITER
PLUTO
URANUS
KOMET
SATELLIT
MARS
MERKURIUS
SATURNUS
VENUS
© 2006 Cosmonova, Naturhistoriska riksmuseet
SOL
Download