RYMDEN
Månens olika faser när den rör sig runt
jorden.
Planeterna rör sig runt solen
PLANETVISAN
Merkurius är närmast solen,
Venus Aftonstjärnan är.
Tellus kallas också jorden,
Mars så kall i rött sig klär.
Nio planeter och dom heter:
Merkurius, Venus, Jorden och Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto.
Här är Merkurius, Venus, Jorden och Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto
Jupiter är störst av alla,
Saturnus vackra ringar bär.
Uranus har tre månar kalla,
nästan sist Neptunus är.
Men sist är pluto, lilla Pluto.
Här är Merkuorius…………………….
SAMBALANS
1. Ni bor på en stor rund
jord, tellus med ett
annat ord. Där finns hav
och skog och land.
Långa stränder utav
sand.
2. En axel går igenom den
och ger den rätta
lutningen. För vädret
spelar det stor roll att
den alltid lutar åt
samma håll.
3. Nordpolen är jordens
topp, dit hittar nästan
ingen opp. Isen är så
tjock och stark och under
den finns ingen mark.
4. Ekvatorn går runt
jordens mitt, där
står solen i zenit.
Där är fuktigt, det
må du tro så
växterna har lätt
att gro.
5. I botten ligger is
igen som vi kallar
sydpolen. Isen är
så tjock och
stark, men under
den, ja där finns
mark.
6. Allt fungerar mycket
bra, men så skulle det
inte va´ om sol och
måne inte fanns och
allting var i sambalans.
RYMDFEST
Välkomna var och en på fest med oss här i
rymden!
//:Dansa och sjung med oss, fyll hela rymden
med toners bloss. I vintergatans stjärnevärld
där snurrar vår planet, och jorden är vårt vackra
hem, det bästa som vi vet. Så låt oss nu vá
rädda om allt som lever och finns till, så att allt
på jord från syd till nord kan sjunga med oss en
gång till! JA!://
//:Dansa och sjung med oss!
Fyll hela rymden med toners bloss!://
Jag är solen jag sprider ljus
På ett dygn går jag runt min axel
På ett år går jag runt min sol
§
Ny å ny å ny å ny å halv å halv å halv å sén
Hel å hel å hel å hel å halv å halv å halv igen.