Fysikläxa

advertisement
Martin Pola
15 september 2011
Fysikläxa
#101 och #102
Planet
Minsta avstånd
från solen (Gm)
Maximala
avstånd från
solen (Gm)
Skillnad
Medelavstånd till
solen, uttryck i
AU
Merkurius
46
69.8
23.8
0.386
Venus
107.5
108.9
1.4
0.726
Jorden
147.1
152.1
5
1
Mars
206.6
249.2
42.6
1.51
Jupiter
741
816
75
5.18
Saturnus
1348
1506
158
9.51
Uranus
2734
3005
271
19.13
Neptunus
4458
4535
77
29.98
En av de planeter som inte avviker mycket alls är Jorden. Den avviker endast fem miljoner
kilometer, vilket är mycket mindre än alla andra planeter. Eftersom att den inte avviker så mycket är
bibehålls klimatet ganska konstant, i jämförelse med andra planeter. Detta är nog en av faktorerna
till varför det finns liv på Jorden, men inte, något känt, på Uranus. Uranus är den planet som avviker
mest, med en skillnad på hela 271 miljoner kilometer. Det är längre än avståndet mellan Jorden och
Solen.
#103
För att få solens diameter att bli 1.5 centimeter tog jag radien gånger två och delade det med 1.5.
Svaret blev 928000, vilket då är förhållandet. Om man då tar planeternas radie (står i boken), tar det
gånger två och sedan delar det med 928000 får man deras radie i klassrumsmodellen. För att få reda
på avståndet till den 1.5 cm breda solen delar man avståndet till solen (angivet i miljoner km i
boken) med 928000.
Planet
Radie (km)
Diameter (km)
Avstånd från solen
Skalad diameter (cm) (skalad, km)
Merkurius
2439
4878
0.01
62.39
Venus
6052
12104
0.01
116.59
Jorden
6378
12756
0.01
161.21
Mars
3393
6786
0.01
245.58
Jupiter
71492
142984
0.15
838.36
Saturnus
60268
120536
0.13
1537.72
Uranus
25559
51118
0.06
3092.67
Neptunus
24764
49528
0.05
4845.91
Martin Pola
15 september 2011
#105
Om jordens massa var 1 gram skulle de andra planeternas massor vara...
Planet
Merkurius
Verklig massa (g)
27
Skalad massa (g)
0.330*10
0.06
27
Venus
4.87*10
0.81
Jorden
5.98*1027
1
Mars
0.642*1027
0.11
Jupiter
1899*1027
317.56
Saturnus
569*1027
95.15
Uranus
27
86.8*10
27
14.51
Neptunus
102*10
17.06
Totalt
2668.6348*1027
446.26
#106
1899/2668.6348 = 0.712
Jupiters massa är 71.2% av alla planeters sammanlagda massa.
Download