Astronomi

advertisement
Astronomi
Astronomi
Astronomi = läran om
universum/rymden
Viktiga begrepp att kunna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Universum
Solen
Stjärnor
Galax
Vintergatan
Merkurius
Venus
Jorden/Tellus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neptunus
Dvärgplaneter
Pluto
År
Dygn
Årstid
Månad
Måne
Gravitationskraft
Ljusår
Big Bang
Stjärnbild
Viktiga personer att kunna inom
astronomi
•
•
•
•
•
Aristoteles
Kopernikus
Galilei
Kepler
Isaac Newton
Historia kring universum
• För länge, länge sedan
– Indien: Jorden var ett jordklot som bärs upp av 4
elefanter. Elefanter står på en jättesköldpadda.
– Norden: Trädet Yggdrasil var hela världen.
– Grekland: Jorden var platt och centrum för allting.
Jorden flöt på vattnet och de var rädda för att
komma för nära kanten.
300-talet före Kristus
– Greken Aristoteles: Kom på att jorden måste vara
rund, eftersom man kunde se bara toppen av
masten när ett segelfartyg närmade sig och ju
närmare det kom desto mer såg man. Ingen som
trodde honom, så hans tankar dog ut.
1500-talet
• Polske prästen Kopernikus fortsatte med
Aristoteles tankar och sa att solen är i centrum
och planeterna snurrar runt solen. Kyrkan
tyckte inte alls om hans idéer.
• Tysken Kepler gjorde noggranna uträkningar
utifrån Kopernikus och italienaren Galilei
redovisade resultaten som han kunde se med
hjälp av en kikare. Detta ledde till att fler
trodde att Kopernikus hade rätt från början.
1600-1700
• Engelsmannen Isaac Newton kom på
gravitationskraften.
Solsystemet
•
•
•
•
•
•
•
•
Merkurius
Venus
Jorden/Tellus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Stenplaneter
Gasplaneter
Ramsa för att komma ihåg planeternas
ordning
•
•
•
•
•
•
•
•
Min = Merkurius
Vän = Venus
Jag = Jorden
Måste = Mars
Ju = Jupiter
Städa = Saturnus
Upp = Uranus
Nu = Neptunus
Solsystemet
Vintergatan – vår galax
• Vi tillhör galaxen Vintergatan som innehåller
flera miljarder stjärnor.
År
• År= När jorden har snurrat ett varv runt solen i
sin bana.
Dygn
• Dygn= När jorden har snurrat ett varv runt sin
egen axel.
Dag och natt
• När solen skiner på vår sida av jorden har vi
dag. På andra sidan har de natt.
Årstider
• Jordklotets axel lutar lite vilket gör att vi får
olika årstider.
Månen
• Ett månvarv runt jorden tar ca 28 dagar, vilket
är ca en månad.
Månens faser
Månförmörkerlse
• När jorden skuggar månen.
Solförmörkerlse
• När månen skymmer solen.
Varför trillar vi inte av jordklotet?
• Gravitationskraften är en osynlig kraft som
drar allt in mot jordens centrum.
Big Bang
• Universum bildades för ca 14 miljarder år
sedan.
• Då fanns det en mycket liten het punkt.
• Helt plötsligt började denna lilla heta punkt
växa jättesnabbt.
• När allt svalnade bildades galaxer, stjärnor och
planeter.
• De atomer som fanns i Big Bang är samma
atomer som finns i rymden idag.
Solen
• Solen är vår närmaste stjärna.
• Solen bildades för ca 4-5 miljarder år sedan
och kommer leva lika länge till.
• Solen ger oss både ljus och värme.
• Solen är en viktig del i den viktiga
fotosyntesen. Inget liv hade funnits på jorden
utan solens energi.
• Solen bidrar även till vindkraft och vattenkraft
genom att värma upp luft och vatten.
Stjärnbild
• Förr i tiden ritade man stjärnkartor som man
följde när man seglade.
• Idag kan man gå ut klara nätter och se en
himmel full av olika stjärnor som bildar olika
figurer.
Komet
• Komet= består av is, damm, grus och stenar.
När en komet kommer i närheten av solen
börjar isen att smälta och vattenångan bildar
en lång svans efter kometen.
•
Hubble teleskopet
Ord att kunna förklara:
• Ljusår=Den sträcka vi skulle komma på ett år om vi
färdas med ljusets hastighet dvs 300 000 kilometer per
sekund.
• Asteroid= grus, stenar och småplaneter som rör sig
runt solen mellan planeterna.
• Meteor= Stenklumpar som brinner upp i atmosfären.
Dessa brukar kallas för stjärnfall.
• Meterorit= En bit av en komet eller asteroid som inte
brinner upp helt när den passerar jordens atmosfär,
utan trillar ner på jorden.
• Svart hål= Har så enorm dragningskraft att inte ens
ljuset kommer ut. Allt som finns i närheten sugs in.
Download