Boken släpps - Det enda rätta

Pressmeddelande 2012-03-23
Det enda rätta
Om att kämpa för sanningen i en förljugen värld
Av Mats Sederholm
Jag har en hel del att berätta för dig om vår dunstande demokrati, om alla
de delar av samhällets immunsystem som aggressivt och intensivt försöker
tysta ner alternativa röster.
Om du vill du drömma vidare, släng det här i papperskorgen.
Det här är för de som redan anat konturerna i det dunkla skenet bakom
kulisserna och som famlar efter lysknappen.
Boken
Fakta
Under femton år har jag försökt förstå vad som är sant och
inte sant. Är det media, skribenter, professorer, politiker eller
sociala media som har den bästa synen på samhället och
hur det styrs?
Svaret är ett informationskrig mellan å ena sidan
konservativa tankar som intensivt försöker bevara tron på
och bilden av vårt samhälle som demokratiskt, öppet och
rättvist och å andra sidan tusentals sanningssökare som
förtvivlat försöker blåsa i visselpiporna.
Det enda rätta är en journalistiskt grävande bok med
massor av detaljerade exempel på hur betrodda fästen i vårt
samhälle far med lögner och retorik i sina försök att tysta ner.
Men det är också en bok som höjer kameran och menar
på att människor lever i olika drömtillstånd där varje tillstånd
har sitt eget drama.
Dramer som drar till sig människor, som formar kårandor,
som hålls ihop av fiktiva sanningar och där vår demokrati är
värd att offras. Att kunna se och överblicka de olika
drömtillstånden är förunnat ett fåtal. De dagliga synsätten,
diskussionerna och debatterna på ledarsidor, sajter och i
nyhetsmagasin är en slags skvalmusik som binder människor
kvar i ett tillstånd som tjänar ett fåtal bortom vårt
demokratiska inflytande.
Format: Inbunden, hård pärm.
Omfång:166 sidor.
ISBN-nr: 978-91-637-0513-7.
F-Pris: ca 90 kr exkl. moms.
Kundpris: ca: 170 kr.
Distribution: Bokrondellen och
direkt från utgivaren.
Utgivare: Open Eyes Media
Kontakt:
Vill du intervjua författaren eller
beställa ett
recensionsexemplar?
E-post [email protected]
Mer information finns på
www.detendaratta.se.
Författaren
Mats Sederholm, 54 har studerat makt, psykologi, retorik och hur vårt
samhälle bemöter historiska och samtida alternativa politiska
betraktelser. Han är författare och krönikör och sätter sanningen före
röd-blåa beroenden, religiösa eller ateistiska böjelser, akademiska
traditioner, extremism och inte minst före samhällets normaliserade
koncensuslögner om sig självt.
Har tidigare skrivit: Romanen Robotfolket (med Linda Bjuvgård) www.robotfolket.se
Krönikesamlingen: Klar sikt www.klarsikt.humancreations.se
Skribent på: Sourze, Newsmill, DSM
Arbetar som: IT Systemutvecklare