bostäder - Bostadsforum

En del av
RENOVERING UTVECKLING FÖRÄDLING
av
B O S TÄ D E R
30 mars Clarion Hotell, Stockholm
PARTNER
UTSTÄLLARE
En konferens om
att renovera och utveckla
bostäder från 40, 50 och 60-talet
SAMARBETSPARTNER
PROGRAM 30 mars
RENOVERA OCH UTVECKLA BOSTÄDER
08.00 Kaffe och registrering
09.00 Inledning av moderator Erik Stenberg, KTH
Att renovera arvet Miljonprogrammet, ett nytt och
lönsamt affärsområde?. Kunskapsbrist, erfarenheter,
lösningar och framtid, vad händer?
Erik Stenberg, Forskare vid KTH Arkitekturskolan
09.10 Renovering 2.0
CASE - Fittja People’s Palace, en ny metod för renovering av hyresrätter
Hur kan byggbolag, arkitekter och allmännyttan samverka för att skapa
mervärden för boende på långsikt? Vilka är lärdomarna från Fittja och
vilka metoder behöver vi utveckla? Hur kan sociala frågor och tekniska
frågor samsas inom bostadsrenovering?
Medverkande i samarbetet:
Madeleine Nobs, Affärsutvecklingschef, NCC Construction AB
Ola Broms Wessel, Arkitekt, Spridd
Ulf Viktorsson, Bygg- och teknikchef, Botkyrkabyggen
10.00-10.30 Internationell utblick
Nya strategier från våra grannländer och världen
Vad kan vi lära oss från hållbar renovering i våra nordiska länder?
Vilka strategier utkristalliserade sig från tävlingsförslagen i Nordic Built
Challenge.
BUILD UPON är världens största samarbetsprojekt inom byggnadsrenovering. Det kommer föra samman intressenter från över 13
länder under 2016-17.
Anna Forsberg, Distriktschef, Skanska
Bengt Wånggren, VD, SGBC Sweden
10.30
Kaffe - Mingel och tid att knyta nya kontakter
11.10-12.00 Renovering 2.0 forts.
CASE - Knivsta BoKvar - ny modell för social hållbarhet
Hur kan allmännyttiga bostadsbolag tillhandahålla bra bostäder, med
rimlig hyra, samt bibehålla sitt bostadsbestånd? Vilka modeller till
samverkan kan stärka ett långsiktigt förvaltar perspektiv och ta hänsyn
till social hållbarhet?
Mattias Jonsgården, Fastighetschef, Knivstabostäder
Lena Jansson Nordin, Förhandlare på Hyresgästföreningen
12.00-13.00
Lunch - Mingel och tid att knyta nya kontakter
14.00-14.40 Metoder, strategier och resultat
Ett flertal byggnader har redan renoverats men mer än 60% av aktuellt
bostadsbestånd återstår att renovera. Uppnådda resultat avseende
genomförande, ekonomi och teknik varierar stort. Vilka slutsatser kan
vi dra och hur kan vi att använda kunskapen framöver? Vilka strategier
fungerar bäst och vilka misstag kan vi undvika? Hur får vi genomförda
projekt att fungera med den långsiktiga förvaltningen och det med
lönsamhet?
Andres Muld, Styrelseordförande Nationellt Renoveringscentrum
Anna-Klara Aspegren, Svensk Byggtjänst och Renoveringsinfo
14.50 Kaffe - Mingel och tid att knyta nya kontakter
15.30-16.20 Framtidsspaning från tre perspektiv
Vad händer i framtiden? Vilka modeller och riktningar ser vi utvecklas?
Vad behöver samhället? Hur ser omställningsarbetet ut och vad gör det
för renoveringen av bostäder? Hur bor vi i framtiden? Vilken roll får vårt
befintliga bostadsbestånd i stadsutvecklingen, för att alla ska få rätt
förutsättningar att leva ett hållbart liv?
Anette Sand - delstudien SABO, VD Familjebostäder
Allmännyttan 2030 - Ekologiska perspektivet, om klimatpåverkan och
miljövänligt beteende.
Anna Braide Eriksson, Konstnärlig universitetslektor Chalmers Hur bor vi i framtiden? Med en förändrad demografi hur ser vi på vårt
befintliga bestånd. Vilka anpassningar krävs, mellan det planerade och
dagens föränderliga samhälle
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter
Hur planerar vi en stad för att få rätt förutsättningar att leva ett hållbart
liv? Vilka erfarenheter kan dras från Malmökommissionens arbete? Vilka
processer behöver utvecklas för att klara utmaningarna i samhället?
16.20 Sammanfattning och avlutning
MEDVERKA SOM UTSTÄLLARE!
- träffa din målgrupp den 30 mars
13.00-14.00 Internationell utblick
CASE - Tour Bois-le-Prêtre (Eng)- banbrytande renovering av
franska flerbostadshus
Vad kan vi lära oss från den varsamma renoveringsprocess som Frederic
Druot tillsammans med Lacaton & Vassal genomfört med sitt arbete i
Paris? Vad är fortsättningen och lärdomarna från projektet? Vilka metoder behöver branschen utveckla för att möta användarens behov? Hur
har frågan om renovering, rivning utvecklats i Frankrike?
Frederic Druot, arkitekt (anförande på Engelska)
Sten Gromark, Professor i arkitektur inom temat modern- och
bostadsarkitektur, Chalmers
BOKA DIN PLATS NU!
För information om att medverka som
utställare för dit företag kontakta
Åke Wallén för offert
mail: [email protected]
eller ring 070-518 00 17
INFORMATION OCH FAKTA
Anmälan/registrering: Boka din plats på www.bostadsforum.nu
Tid och plats:
30 mars
Kl 08.00
Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Registreringen, morgonkaffe och mingel
Kl 09.00Konferensens börjar
Kl 16.30Sammanfattning och avslutning
Deltagaravgift:
30:e mars
Enbart medverkan på temaspåret Renovering av Bostäder
Avgiften är 4.995 kr per person exkl moms
Avgiften inkluderar morgon- och för- och eftermiddagskaffe, lunch. Dokumentation
kommer att finnas för nedladdning efter konferensen.
Avgiften faktureras en månad innan konferensen, 30 dagar netto.
Grupprabatt:
Anmäl fyra personer från samma företag – betala endast för tre!
Boende: Boka ditt boende på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 i tid.
Vi erbjuder också rabatt på hotellkedjan Elite. Uppge kod: 8398112 vid bokning.
Övrigt:
Hela konferensen arrangeras under två dagar och är en del av bostadsforum 2017.
Anmälan är bindande och biljetten personlig. Dock kan biljetten överlåtas till annan
person inom företaget vid förhinder. Det är inte tillåtet att byta deltagare mellan de
olika konferensdagarna. Deltagarbiljetten, i form av en namn bricka, hämtas i samband
med registrering och ska bäras synligt under konferensdagarna.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
BOKA NU PÅ: WWW.BOSTADSFORUM.NU
Arrangör: Seminar Design Group AB
Birger Jarlsgatan 34
Stockholm