C10
NORRKÖPINGS TIDNINGAR · LÖRDAG 22 DECEMBER 2007
HELA HELGEN · C11
NORRKÖPINGS TIDNINGAR · LÖRDAG 22 DECEMBER 2007
Redigering: Thomas Filipsson
Redaktör: Lasse Södergren, telefon 011-200 151, e-post: [email protected]
STOLTA STAD
Götavirke fascinerar
Vill ni uppleva fornhistorien är ett besök vid försvarsvallen Götavirke att
rekommendera. Det rör sig om rester av en drygt 3,5 km lång försvarsvall
i nord-sydlig riktning, mellan Västra Husby och Hylinge, alltså området
mellan Asplången och Lillsjön. Det bäst bevarade partiet återfinns vid
Hageby gård. Bygget verkar ha uppförts som skydd av det inre av Östergötland mot attacker från Östersjön. Utgrävningar daterar vallen till omkring år 800 och i Sverige är Götavirke tämligen unik. LASSE SÖDERGREN
I DAG SNÖKAOS
I fotspåren av Arn
Under den tidiga medeltiden växte Östergötland fram som både ett politiskt och ekonomiskt
maktcentrum. Här verkade den Sverkerska ätten och på godset Bjälbo föddes i början av 1200talet Birger Magnusson som senare blev Birger jarl, brorson till stormannen Birger Brosa. Den
senare förekommer i Jan Guillous böcker om Arn, där scenariot utspelar sig i Västra Götaland,
men även i Östergötland. Det finns också ett nära band mellan bygderna på båda sidor om Vättern, bland annat i form av medeltida lämningar. Om allt detta och mer därtill går det att läsa på
LASSE SÖDERGREN
webb-adressen; www.ostergotland.info.
Hej och hå. Att det var kärvt i trafiken under snöovädret kan den här bilden berätta en hel del om.
ARKIVBILD NT-FOTO: BJÖRN LARSSON
Till jobbet. När den egna bilen stod still och kollektivtrafiken hade stora problem, var det en och annan som tog fram skidorna.
ARKIVBILD NT-FOTO: INGVAR ANEHED
Lamslaget. Ute på E4:an satt ett hundratal långtradare fast och under en period tvingades polisen helt
att stänga av den norrgående filen.
ARKIVBILD NT-FOTO: BJÖRN LARSSON
Onsdagen den 7 december 1977. Norrköping upplevde då ett snöoväder som
invånarna knappast varit med om på mannaminne. Snökaos var bara förnamARKIVBILD NT-FOTO: INGVAR ANEHED
net.
Felparkering. Under det virvarr som följde i snökaoset hade polisen överseende med de felparkeringar
som inte var direkt trafikfarliga.
ARKIVBILD NT-FOTO: INGVAR ANEHED
En lamslagen innerstad. En bild från Drottninggatan, söndagen den 3 december 1871. De enorma snömängderna spärrade av gatumynningar
och barrikaderade portgångar, som här i höjd med Hospitalsgatan.
Snöoväder som har orsakat kaos på gator och vägar
Att Norrköping då och då blir lamslaget av snöoväder verkar vara ett
återkommande fenomen. Det inträffade för hundra år sedan och återkom
med jämna mellanrum. På 1970-talet
hände det igen.
Den 7 december 1977. Mitt eget minne av den
där dagen kan sammanfattas med ett enda ord;
strålbensfrakturer. Eller radius som vi sade på
akuten vid gamla centrallasarettet.
om på mannaminne. Snökaos var bara förnamnet.
Nu slogs det inte bara rekord när det gäller
snömängden. Vid akuten på centrallasarettet slogs det också ett rekord; under dagen stod
vi och bedövade, reponerade och gipsade inte
mindre än drygt 40 strålbensfrakturer i underarmen. Därtill kom alla brott på lårbenshalsar
som var ett annat resultat när äldre människor
halkade omkull i snöyran. Svettigt, med andra
ord och om jag inte är alldeles felunderrättad så
står sig rekordet med antalet strålbensfrakturer
än idag.
”Under dagen
stod vi och bedövade, reponerade
och gipsade inte
mindre än drygt
40 strålbensfrakturer.”
Drygt 40 frakturer
Onsdagen den 7 december 1977 var inte bara vit.
Den var riktigt vit. Norrköping upplevde då ett
snöoväder som invånarna knappast varit med
Tog skidorna
Det var ett snödjup på 50-60 centimeter som
höll staden i ett järngrepp. Bussar och spårvagnar stod antingen stilla eller kunde bara gå ore-
•
•
•
•
gelbundet och med förkortade vägsträckor. Ute
vid de igensnöade gatorna var det i stället flera
personer som tog fram skidorna för att ta sig till
sina jobb. Hur det var med vallan framgår inte.
Ute på E4:an satt ett hundratal långtradare
fast och under en period tvingades polisen helt
att stänga av den norrgående filen.
Men allt var inte elände och vid stadens skolor
jublades det.
Historiskt beslut
I lokalradion gick skoldirektören Lennart Klintestam ut med beslutet att all undervisning var
inställd på grund av snöovädret. Ett beslut, som
var historiskt då det aldrig tidigare hade hänt i
Norrköping med omnejd.
Men hans uppmaning i radion nådde inte alla,
eftersom delar av Norrköping samtidigt drabba-
des av strömavbrott, så även vid Krokeks-sändaren. Även reservverket till sändaren hade slagits
ut.
Kommunens snöröjning och även Vägverket
tvingades givetvis att göra prioriteringar. E4:an,
Riks 15, Promenaderna och andra genomfartsleder kom i första hand och mindre gator kom
därför att stå oplogade i dagar.
mit ihåg en liknande prognos som hade slagit fel,
just beroende på samma förutsättningar. Curt
Kempe tolkade detta som att ett rejält snöoväder
var på gång och kunde på morgonen innan varna
allmänheten vad som var att vänta.
Vid snöstormen i december 1977 kunde således samhällets resurser sättas in ganska omgående. Annat var det den 2 december 1871.
SMHI varnade
Nu kom snöovädret inte helt som en total överraskning och det kunde allmänheten tacka meteorologen Curt Kempe på SMHI för. Orsaken
visade sig vara ett lågtryck över Ryssland, som
helt oväntat drog sig västerut och där drog med
sig en kallfront som låg över Baltikum. Under sitt
nattpass ska Curt Kempe ha legat och grubblat
över hur detta skulle tolkas. Där ska han ha kom-
Flera meter snö
Då började snöovädret som ett lätt snöfall, åtföljt av en obetydlig blåst. Men fram emot natten
övergick ovädret i storm, för att sedan öka till ren
orkan. Nästa morgon hade snömassorna hopat
sig till väldiga snöberg.
De enorma snömängderna, flera meter höga,
spärrade av gatumynningar och barrikaderade
portgångar. Dåtidens trafik blev helt lamslagen
•
•
•
•
och man hade fullt upp med att gräva fram en
bana för dåtidens snösväng, i det här fallet alla
stadens hästar med vagn.
Snöstormen medförde att stadens industrier
fick slå igen och ovädret slog även ut tågtrafiken.
Det snälltåg som avgick från Stockholm till Norrköping på söndagen hade på torsdagen ännu inte
kommit fram. Och så klagar vi på SJ idag.
Postgången mellan Norrköping och Linköping fick bedrivas med hjälp av kraftiga oxar, förspända framför en släde, sedan postdiligensen
fastnat i snödrivorna.
Helt andra tider, med andra ord.
LASSE
SÖDERGREN
Reporter. 011-200 151
[email protected]