Arbetsterapeut
– ett framtidsyrke
Arbetsterapeut – ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013)
© Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka
ISBN: 91-86210-70-X
Grafisk form: Malin Stedt Gustavsson och Gelinda Jonasson
Foto: Colourbox
Vill du se två arbetsterapeuter berätta om sitt yrkesval? Besök www.bliarbetsterapeut.nu.
Där finns också informationen i denna broschyr. Scanna QR-koden nedan och gå direkt till sidan!
Hej,
Få människor är så stolta över sitt jobb som just
arbetsterapeuter. Varför? Jo, för att arbetsterapeuter varje
dag gör det möjligt för människor att leva ett självständigt
och meningsfullt liv. De bidrar helt enkelt till att göra
tillvaron bättre för andra.
Vill du känna så inför ditt framtida jobb? Då borde du
bläddra vidare.
3
Låt oss börja med att
berätta en historia ...
”
Daniel sitter mest hemma och får ingenting gjort. Hemmet
förfaller – det är sopor överallt och han varken städar eller
tvättar. Han verkar också ha vänt på dygnet.
Daniel och jag gjorde en genomgång om hur hans vardag
ser ut. Han fick beskriva hur han brukar göra alla dagliga
sysslor och sa också att han kände sig ensam och att han
skämdes över att han inte fick något gjort.
Vi var överens om att det fanns många områden att arbeta
med men att vi skulle ta en sak i taget. Daniel fick välja det
som var viktigast för honom och tyckte att det var bra att
först ta itu med dygnsrytmen. Jag skrev ut ett hjälpmedel
till Daniel som visar tiden under dagen i form av prickar. Ju
längre dagen går desto fler prickar försvinner från tavlan
och Daniel fick på så vis en klar bild och känsla av hur
mycket tid han hade till olika saker.
Efter ett par veckor med daglig kontakt ville Daniel ha en
bättre ordning på sin vecka så vi gjorde tillsammans ett
veckoschema med aktuella aktiviteter som sattes in. Till vissa
av aktiviteterna ville Daniel ha en beskrivning av hur han
skulle göra så att han inte hittade på annat på grund av att
han glömde bort vad han höll på med.
Nu, ett år senare, har Daniel en sysselsättning på en mataffär, han har matlådor hemma, städar en gång i veckan
med hjälp av ett städschema och han tvättar sina kläder.
– Tack vare arbetsterapeutens personliga stöd och stödet i
form av olika hjälpmedel, har jag fått ett nytt liv med
mening. Numera sover jag på natten och är vaken på
dagen, vilket förbättrat mitt sociala liv.
4
”
Vad gör en
arbetsterapeut då?
Arbetsterapeuter är experter på att hitta lösningar och att
se till hela människan. Vad som kan vara en given insats
för en person kan vara fel för någon annan. Därför utgår
arbetsterapeuter från varje individ. Arbetsterapeutens val
av stöd beror på vilka önskemål, förutsättningar och behov
personen har – den ena arbetsdagen är inte den andra lik.
Ett barn får ägna lång tid åt att lära sig gå, tala,
läsa, skriva och fungera i samhället. För den som råkar
ut för en olycka, eller får en sjukdom, är det kanske
lite som att lära på nytt. Någon kanske behöver träna
rörlighet och balans för att ta sig till jobbet, någon
annan koncentration och stresstolerans och en tredje
självförtroende och initiativförmåga. Att bygga upp
exempelvis självförtroende och självkänsla tar tid och
träningen kan ske både individuellt och i grupp.
Arbetsterapeuter samarbetar ofta i team med andra
yrkesgrupper, så som logopeder, sjukgymnaster,
psykologer, sjuksköterskor och läkare.
Du hittar ofta arbetsterapeuter på sjukhus, vårdcentraler
och i äldreomsorgen. Men de arbetar också inom
företagshälsovården, skolan, på Arbetsförmedlingen
eller på företag som arbetar med tekniska hjälpmedel.
Varje dag arbetar arbetsterapeuter för att göra livet
mer självständigt och meningsfullt för människor med
en sjukdom eller skada. Arbetsterapeuter får vardagen
att funka!
5
Vilka blir
arbetsterapeuter?
Arbetsterapeuter är kreativa personer som tycker om att
arbeta med människor. De har en positiv inställning till livet
och tycker att det är viktigt att ha ett fritt, självständigt och
ansvarsfullt jobb.
Arbetsterapeuter gillar att se andra människor växa. De
tycker att helheten är viktig, att man ska se till alla sidor av
människan. Det räcker inte att enbart fokusera på muskler
eller hjärnan, utan hela människan måste må bra.
6
Vad tycker
studenterna?
”Att läsa till arbetsterapeut är spännande och utvecklande.
Man får en helhetssyn på människan där man förstår hur
viktigt samspelet mellan person, aktivitet och miljö är för
välmående och delaktighet. Om du vill arbeta med att
motivera, hitta lösningar och ha ett inspirerande arbete
är arbetsterapeututbildningen vägen dit!”
”Det är en varierad utbildning där man blandar
föreläsningar med praktiska aktiviteter för att lära sig.”
”Arbetsterapeuter jobbar bland annat för att stödja
människor att få sin vardag att gå ihop och att kunna
ta sig dit de vill. Det är jättekul att vara med i den
processen!”
”Att läsa arbetsterapeutprogrammet ger mig en bred
utbildning med en bra teorigrund för att kunna arbeta
med människor på bästa möjliga sätt.”
”Det fina med att studera till arbetsterapeut är att
det inkluderar en teori som har människan i centrum.
Utbildningen har oerhört professionella och duktiga lärare
och massa underbara studiekamrater. Detta kan också
göras via distansstudier.”
7
Hur blir jag
arbetsterapeut?
Du kan plugga till arbetsterapeut på åtta olika lärosäten i
Sverige: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska institutet
i Stockholm, Linköpings universitet (Norrköping), Luleå
tekniska universitet, Lunds universitet, Göteborgs
universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.
Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Du läser
såklart arbetsterapi, men också medicin (anatomi, fysiologi
och sjukdomslära) och samhälls- och beteendevetenskap
(sociologi, psykologi och pedagogik). Studierna handlar
om att förstå människors förmåga till egen aktivitet i olika
miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.
Alla utbildningsorterna har internationella samarbeten som
gör det möjligt att studera utomlands under utbildningen.
Efter tre års studier kan du ansöka om legitimation hos
Socialstyrelsen, men du kan också fortsätta att läsa
på master- och forskarnivå. Först efter att du har din
legitimation får du börja arbeta som arbetsterapeut.
För att studera till arbetsterapeut krävs, förutom
grundläggande behörighet, även följande särskilda
behörighet: Ma B, Sh A, NK B (alt Fy A, Ke A, Bi A).
8
Vad är arbetsterapi?
Människor som får en sjukdom eller skada, eller som
föds med en funktionsnedsättning, har samma behov som
alla andra att leva ett meningsfullt liv. De vill kunna leva
så självständigt som möjligt, uppleva livskvalitet och
delaktighet i sin vardag, och känna att de har en plats i
samhället att fylla. Arbetet som arbetsterapeut kan
innebära att stödja individen att återvinna förmågor helt
eller delvis eller att ge råd och stöd vid anpassning av
bostad, skola eller arbetsplats. Arbetsterapi är med
andra ord vetenskapen som får vardagen att fungera
för dessa personer.
Som arbetsterapeut arbetar man tillsammans med
personer som har både fysiska, psykiska och sociala
svårigheter och man möter personer i alla åldrar,
såväl barn som gamla.
9
Vilka är vi då?
Oavsett om du har bestämt dig för att bli arbetsterapeut
eller inte efter att du har läst den här skriften, vill vi passa
på att berätta vilka vi är som står bakom den.
Vi är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Vi är både
ett fackförbund och ett yrkesförbund. Det innebär att vi
kan lön, karriär, kompetensutveckling och din framtid som
arbetsterapeut, men vi arbetar också med utbildnings-,
utvecklings- och forskningsfrågor för att stärka våra
medlemmar i deras yrkesroll. Vi vill medverka till en
bättre utveckling för arbetsterapi i Sverige.
En stor del av vårt uppdrag är också opinionsbildning,
det betyder att vi har som uppdrag att berätta för andra
om nyttan med arbetsterapi. Ett bra exempel är den här
skriften. Vi vet att ju fler som känner till yrket, desto bättre
är det för arbetsterapeuterna och för hälsoutvecklingen
i Sverige.
Om du har frågor kring arbetsterapeutyrket eller kanske
vill veta mer om hur det är att studera till arbetsterapeut
får du gärna kontakta oss på FSA, så kan vi se till att du
får prata med rätt person. Kontaktuppgifter hittar du på
vår webbplats, www.fsa.se. Du kan även ta kontakt
med FSAstud som är studentorganisationen för arbetsterapeutstudenterna. De finns på alla åtta orter där du
kan studera till arbetsterapeut.
Tack för att du tog dig tid att läsa skriften!
Och du, lycka till i framtiden.
10
Passar arbetsterapeutyrket dig?
Vill du plugga vidare?
Ja
Toppen! Arbetsterapeututbildningen är treårig.
Nej
Vill du plugga på distans?
Nej
Ja
Luleå tekniska universitet
erbjuder distansutbildning.
Vill du jobba med människor?
Nej
Ja
Som arbetsterapeut träffar du
många olika människor varje dag.
Vad bra! Det är precis det arbetsterapeutyrket handlar om! Att stötta andra till att
leva ett mer meningsfullt liv.
Du kan plugga på sju olika
ställen (som erbjuder
utbildning på orten): Lund,
Göteborg, Umeå, Örebro
Norrköping, Stockholm och
Jönköping.
Vill du ha ett
kreativt jobb?
Ja
Grymt! En arbetsterapeut måste
varje dag vara kreativ för att hitta
individanpassade lösningar.
Det finns många spännande
jobb som inte kräver akademisk
utbildning. Bartender, servitör,
reseledare eller kanske säljare?
Nej
Kan du tänka dig
att coacha andra?
Ja
Arbetsterapeutyrket verkar
inte alls vara för dig.
Det är svårt att vara arbetsterapeut
och inte vara kreativ. Vi tror nog inte
att arbetsterapeutyrket är något för dig.
Nej
Vet du, då tror vi att arbetsterapeutyrket kanske inte är för dig ändå.
Är du dessutom intresserad av andra människors välmående, vill ha ett jobb där ingen dag är den andra
lik, vill arbeta i team med andra yrkesgrupper, och vill du vara stolt över ditt jobb?
Då tror vi att arbetsterapeutyrket kan vara för dig!
11