KORT BESKRIVNING AV STIPENDIATERNA Christian Andersson

advertisement
KORT BESKRIVNING AV STIPENDIATERNA
Christian Andersson
Bildkonstnären Christian Andersson spekulerar genom sina verk om möjliga
händelser, oupptäckta möjligheter eller dolda upptäckter. Ofta är
utgångspunkten något historiskt mer eller mindre känt material, där hans egna
tillägg eller tolkningsförskjutningar syftar till att förstärka något redan känt
eller antyda förekomsten av något förbisett.
David Aronowitsch
Dokumentärfilmaren och regissören David Aronowitsch och har arbetat med
dokumentärfilm sedan tjugo år tillbaka, ofta i en klassisk
dokumentärtradition. Hans filmer kännetecknas av ett nedtonat och subtilt
tilltal med en vilja att komplicera verkligheten, inte förenkla den. Många av
hans filmer har ett globalt tema och flera av hans senaste filmer berättar på
olika sätt om flyktingproblematik, som t.ex. de prisbelönta, dokumentära
animerade kortfilmerna Gömd och Slavar.
Karin Bengtson
Keramikern Karin Bengtsons bruksföremål speglar ett fokuserat arbete med
enkla funktionella kärlformer som hon skapar genom att bygga, dreja och
använda tryckformar. Inspirationskällan till formerna är inte sällan andra
material såsom plast, trä eller plåt.
Helene Billgren
Bildkonstnären Helene Billgren intresserar sig i ett mångsidigt och
föränderligt konstnärskap för det vardagliga, där kvinnan, hemmet och
familjen står i centrum. Vid sidan av måleriet och tecknandet har hon också
designat uppsättningar och kostymer för teater och opera.
Susanna Edwards
Dokumentärfilmaren och spelfilmsregissören Susanna Edwards återkommer
ofta till människor som utmanar konventioner och tabun, från hennes
genombrottsfilm I skuggan av solen till dokumentären om Fackklubb 459.
Hon arbetar brett med många pågående projekt. Edwards har även skrivit
filmmanus, regisserat långfilm som den uppmärksammade spelfilmen
Kiellers Park samt gjort radioprogram och videoinstallationer.
1 (7)
Kerstin Frödin
Blockflöjtisten och barockoboisten Kerstin Frödin är verksam som solist- och
kammarmusiker och har medverkat i svenska och internationella festivaler
inom både tidig och samtida musik. Hon är medlem i Ensemble Lipparella,
vilka profilerat sig med att spela tidig och nyskriven musik på
barockinstrument och trion Das Orchester, som framför nutida konstmusik,
men hon samarbetar även med grupper som Rebaroque, Drottningholms
Barockensemble, Vokalharmonin och Ars Nova. Kerstin Frödin har även
medverkat i flera scenkonstproduktioner.
Fredrik Gertten
Dokumentärfilmaren och producenten Fredrik Gertten har varit verksam som
filmare och producent sedan mitten av 90-talet och arbetade före dess som
skrivande journalist. Han har regisserat ett dussintal längre
dokumentärfilmer, flera av dem tillsammans med filmaren Lars Westman.
Många av filmerna har haft Malmö som utgångspunkt. Fredrik Gerttens
uppmärksammade långfilm ”BANANAS!” om nicaraguanska fruktarbetares
strid mot bolaget Dole har visats på filmfestivaler i över 50 länder.
Siri Hamari
Skådespelaren och cirkusartisten Siri Hamari är uppvuxen i en cirkusfamilj i
Finland och turnerade redan som barn och tonåring som lindansös med
Cirkus Finlandia. Hon är en av initiativtagarna till Cirkus Cirkör och har
medverkat i flera av dess produktioner samt i flera barnföreställningar bl.a.
”De röda skorna” på Stockholms Stadsteater. I alla föreställningar hon
medverkar i skapar hon sina egna karaktärer och fysiska material. Siri är även
mycket engagerad i Clowner utan gränser.
Kim Hedås
Komponisten Kim Hedås är verksam inom västerländsk konstmusik och har
ett brett samarbetsfält med andra konstnärer, framför allt text och teater. Till
exempel har hon komponerat musik baserad på Kristina Lugns texter och
nyskriven musik till dramat Mörkrets makt av Leo Tolstoj. Hon har varit
Composer in Residence på Sveriges Radios P2 och komponerat en mängd
kammarorkestermusik samt en barnopera och elektroakustisk musik. Kim
spelas regelbundet av Sveriges främsta orkestrar och ensembler. Just nu är
hon aktuell på Kivik Art Center med en tonsatt skulptural installation i
samarbete med konstnären Petra Gipp.
Malin Hellkvist Sellén
Koreografen Malin Hellkvist Sellén arbetar med Stockholm och Sverige som
bas. Hon har en normkritisk ingång i arbetet och är senast uppmärksammad med
dansföreställningarna ”Kristen kväll” och ”Inom rimliga gränser”. Hon jobbar
utifrån ett queer-feministiskt perspektiv med annorlunda motiv och tar ofta upp
aktuella, politiska frågor på sitt eget sätt. Vid sidan om sitt eget
produktionsarbete arbetar Malin som koreograf i andra konstellationer och
sammanhang.
2 (7)
Bernt Höglund
Regissören, manusförfattaren, dockmakaren, skådespelaren Bernt Höglund
kallar sig själv ”teatermakare” och beskriver sina uppsättningar som
”allåldersföreställningar”, men målgruppen är huvudsakligen barn. Han är en
scenisk poet som arbetar med de små uttrycken och förmår att hitta teatern i
föremålen, vare sig det är ett skåp eller en flanellograf. Han har ett stort
intresse av att möta och se sin publik. Höglund är en viktig inspiratör för
många verksamma inom barnteatern. Hans stora intresse att arbeta inom
musikteatern för barn är också unikt.
Eva Ingemarsson
Koreografen Eva Ingemarsson har varit verksam sedan 1978 och är
konstnärlig ledare för Eva Ingemarsson Dance Production och för scenen
Atalante i Göteborg. Hennes föreställningar kännetecknas av ett utforskande
kring dansens uttryck i förhållande till andra konstformer. Hon har utvecklat
en föreställningsform, där visuella uttryck skapas genom att förena en
dansares kropp och rörelse på scenen med foto och videofilm. Intresset för
människan och lusten att förändra och fördjupa det sceniska uttrycket är
drivkraften i hennes arbete. Hon har arbetat fram ett eget formspråk kallat
dansdokumentär, där hon använder sig av film och dokumentära intervjuer
med dansarna som en viktig del i föreställningen.
Johan Inger
Koreografen och tidigare dansaren Johan Inger ägnar sej sedan 1995
huvudsakligen åt koreografi. Under sin period som konstnärlig ledare för
Cullbergbaletten 2003–08 gjorde han bl.a. verket ”Negro con Flores”, som
fortfarande turnerar. Därefter har han ägnat sig åt koreografi med Europa som
plattform. Ingers konstnärskap har gett honom både nationellt och
internationellt erkännande, och hans verk spelas fortfarande av flera
kompanier runt om världen, som Les Balletts de Monte Carlo och Finska
Nationalbaletten. Sedan 2009 är han knuten till Netherland Dance Theatre
som huskoreograf.
Anders Jakobsen
Konsthantverkaren Anders Jakobsen arbetar under namnet ”Lagombra” och
är grundare av ”Institutet för Radikalslöjd i Härjedalen”, där han utforskar en
ickeakademisk metod för formgivning. Han skapar unika designobjekt med
utgångspunkt från massproducerade möbler och hushållsprodukter.
Annica Karlsson Rixon
Fotografen Annica Karlsson Rixon har sina rötter i en dokumentär
fototradition men kom tidigt att intressera sig för ett idébaserat fotografi.
Flera av hennes verk befinner sig i gränslandet mellan det dokumentära och
det iscensatta, och frågan om fotografiets äkthet ställs på sin spets. Hon har
konsekvent arbetat med frågor kring identitet och representation. I flera verk
utgår hon från intervjuer och porträtt som presenteras i rumsliga installationer
med fotografi, video och ljud.
3 (7)
Anna Koch
Koreografen och dansaren Anna Koch har grundat den tvärkonstnärliga
scenen Weld i Stockholm, där hon är konstnärlig ledare och även
koreograferar eget material. Hon har också ett förflutet som dansare hos Efva
Lilja, Xavier Le Roy, Michael Laub och Margareta Åsberg och är även nu
aktiv som dansare. Hon har parallellt med detta varit verksam som koreograf
i flera år. Anna Koch är en stark drivkraft i svenskt dansliv med Weld som en
viktig scen för utforskande och ständigt ifrågasättande av norm och gräns för
den nutida dansen.
Johan Lindström
Multi-instrumentalisten, producenten och arrangören Johan Lindström är en
av de ledande steel-gitarristerna i Sverige och han har tillfört en ny dimension
till instrumentet utanför country-musiken. Under sin långa karriär har han
spelat med artister som Kristofer Åström, Elvis Costello, Peter Le Marc, Ane
Brun och många andra. Tillsammans med basisten Dan Berglund var Johan
med och startade bandet Tonbruket. Han har i sin roll som producent och
arrangör arbetat med ett 25-tal skivor under de senaste tio åren.
Fredrik Ljungkvist
Saxofonisten Fredrik Ljungkvist är internationellt verksam, främst i USA och
Europa, med ett eget tonspråk och en uppskattad improvisationsförmåga. Han
är kapellmästare med egen kvintett och tentett men är också medlem i ett
antal andra nationella och internationella grupper som till exempel Velodrône
och Atomic. Förutom sitt turnerande så har han bara under de senaste tio åren
deltagit på ett fyrtiotal skivproduktioner.
Svante Aulis Löwenborg
Regissören och dramaturgen Svante Aulis Löwenborg är konstnärlig ledare,
regissör och översättare för Teater Cinnober i Göteborg sedan 1996, en teater
som han har byggt upp till en framträdande plats för experimentell,
utforskande scenkonst med samarbeten med andra konstformer. Teater
Cinnober har presenterat flera viktiga författarskap i Sverige som Jon Fosse,
Sarah Kane, Elfriede Jelinek och Dea Loher. Aulis Löwenborg är även
intresserad av kopplingen mellan text och musik och har regisserat opera och
gjort flera experimentella musikföreställningar.
Melanie Mederlind
Regissören Melanie Mederlind har tidigare varit verksam som skådespelare
men arbetar nu som regissör. De dramatiker hon har valt att arbeta med
utforskar nya sätt att utveckla scenspråket och hennes regi kännetecknas av
självständighet och stor integritet. Mederlinds produktioner har blivit
inbjudna till festivaler i Norge och Finland och till Svenska Teaterbiennalen
2011. Hennes senaste uppdrag 2012 var en iscensättning för Cullbergbaletten
på Dansens Hus samt ”Heliga Johanna från Slakthusen” på Folkteatern i
Göteborg, där hon för närvarande är Artist in residence.
4 (7)
Ika Nord
Mimartisten, regissören och skådespelaren Ika Nord har utvecklat sitt alldeles
egna scenspråk och har på senare år koreograferat och skapat föreställningar
med sig själv som skådespelare och/eller regissör. Hon började som
avancerad gatuartist i Europa på 80-talet efter utbildning hos mimmästaren
Decroux. I Sverige är hon en etablerad artist, främst för barn i TVproduktionerna Ika i Rutan och Katten Findus i SVTs omtyckta julkalender.
Hon har även samarbetat med Göteborgssymfonikerna och Musik i Väst i
olika musikföreställningar. Hennes verk är alltid egna och personliga och
hennes fysiska kompetens är unik i Sverige.
Maud Nycander
Dokumentärfilmsregissören och stillbildsfotografen Maud Nycander har en
rad prisbelönta dokumentärfilmer bakom sig, där hon arbetar i en klassik
dokumentärfilmstradition. Under 00-talet gjorde hon 10 filmer, däribland
Guldbagge- och Prix Italia-vinnaren ”Nunnan” (2007), ”Konstnärinnan på
avd 22” (2009) om konstnären Ester Hennings och samma år ”Fotografen
från Riga” om den lettiska fotografen Inta Ruka. 2010 gjorde hon ”Sluten
avdelning” om människorna på en sluten psykiatrisk avdelning, som
nominerades till Stora journalistpriset och TV-Kristallen. Hon har
tillsammans med Kristina Lindström under hösten 2012 premiär på en stor
dokumentär om Olof Palme .
Lisa Ohlin
Ohlin är utbildad vid New York University Graduate Film School på 80-talet
och debuterade i Sverige med kortfilmen Happy Days i stafettfilmen 90
minuter 90-tal. Hon är även manusförfattare och bland hennes filmer märks
”Veranda för en tenor” och ”Tillfällig fru sökes”. För TV har hon gjort
serierna Nattens barn och Kvalster. 2006 blev hon långfilmskonsulent på
Svenska Filminstitutet men lämnade posten för ett stort regiuppdrag med
Simon och ekarna som bygger på Marianne Fredrikssons bok. Filmen fick
flera guldbaggenomineringar. Hösten 2012 regisserar hon musikalen Next to
normal på Stockholms Stadsteater, som är hennes första verk för
teaterscenen.
Dorte Olesen
Koreografen Dorte Olesens verk präglas av ett starkt feministiskt perspektiv
med en driven och ofta överdriven estetik, där hon inte räds det fula och
vulgära och ifrågasätter de konventioner som styr synen på den kvinnliga
kroppen. Hon skapar verk som har gett upphov till friktion i mötet med
publiken när dess uppfattningar har utmanats. Ofta bjuder Olesen in
människor utan dansutbildning att delta som i ett flertal verk för offentlig
miljö som ”Huggande kvinnor” 2007 och ”Skottkärringar” 2009 utomhus i
Stockholm med kvinnor 50+ utan danserfarenhet. Hon koreograferar också
verk inom teaterscenen bl.a. på Göteborgs Stadsteater, Stockholms
Stadsteater och Dramaten.
5 (7)
Virpi Pahkinen
Dansaren och koreografen Virpi Pahkinen har ett helt unikt rörelsespråk, som
hon utvecklat och förvaltat under ca 20 år. Pahkinen har uppträtt i över 40
länder; även i udda miljöer som på bergstoppar i Ecuador, stäpper i
Mongoliet och på det världsberömda biblioteket i Alexandria samt på
Nobelfesten. Med inspirationskällor som mysticism och österländsk
livsfilosofi är varje verk en upplevelse som stannar kvar i minnet. Hon
turnerar runt hela världen och har många samarbeten med dansare i olika
sammanhang t.ex. på Bali och i México. Hon framför även nya verk på
svenska scener.
Rebecka Rasmusson
Dokumentärfilmaren Rebecka Rasmusson har med sina mycket personliga
filmer, bland dem ”Alice och jag” och ”En bondes längtan”, profilerat sig
som dokumentärfilmare. I hennes filmer möter vi människor som går sina
egna vägar – och även om de är kända (som Alice Timander) stiger de fram i
nytt ljus. Rebecka Rasmussons dokumentära metod präglas av en stark vilja
att ge de icke-accepterade, de aparta människorna röst. I hennes händer blir
kameran ett effektivt kommunikationsredskap, där människor ges upprättelse
och de udda livsvalen legitimitet.
Susanne Rosenberg
Sångaren Susanne Rosenberg är en av Sveriges mest etablerade folksångare
med en lång karriär även som komponist, arrangör, körledare, pedagog och
forskare. Några grupper som hon varit verksam i är Rotvälta, Höök och
Luftstråk. Susanne har även samarbetat med andra komponister och turnerat i
Europa, USA och Asien. Musikaliska uttryck som koraler, kulning eller visa
– traditionellt eller nyskapande – allt blir till konst i Susannes framföranden.
Björn Runge
Filmegissören och manusförfattaren Björn Runge startade sin regibana som
adept till Roy Andersson på Studio 24. Idag har Björn Runge ett starkt och
egensinnigt regissörskap, och är en av få svenska regissörer som kan
benämnas ”auteur”. Under 90-talet gjorde han ett antal kortfilmer t.ex.
”Greger Olsson köper en bil” och en uppmärksammad dokumentär:
”Vulkanmannen”, om den egensinnige författaren Sture Dahlström. Han slog
igenom för en bredare publik med TV-serien ”Andersson älskarinna”, och
därefter kom hans två långfilmer ”Om jag vänder mig om” och ”Mun mot
mun”, som även blev framgångar på festivaler i Europa. Han har även verkat
som regissör och dramatiker för teaterscenen.
6 (7)
Sten Sandell
Pianisten Sten Sandell är förutom sitt huvudinstrument även erkänd för sitt
arbete med elektronik, kyrkorgel och röstimprovisation. Han har arbetat med
de allra största inom den improviserade musiken och är internationellt
verksam i bland annat Europa, USA och Asien. Sten har förutom sin
konserterande verksamhet en stor backkatalog av skivproduktioner, både som
solomusiker och i samarbete med andra.
Jörgen Svensson
Bildkonstnären Jörgen Svensson har spelat en viktig roll för att i Sverige
utveckla en projektbaserad bildkonst med en stark social och politisk
inriktning. Hans konst tar ofta plats i det offentliga rummet och utanför de
traditionella arenorna för konst.
Richard Turpin
Skådespelaren och regissören Richard Turpin är numera verksam som
regissör både inom fria grupper och på institutionsteatrar som Dramaten,
Strindbergs Intima Teater och Göteborgs stadsteater. Han var en av
grundarna till Teater Tribunalen i Stockholm och har i sina regiarbeten ofta
en ifrågasättande hållning och aktualiserar ofta nutida samhällsfrågor. Han
arbetar med brett material; från nyskrivet – ofta samhällskritiska texter – till
klassiker. Bland de senaste produktionerna finns Strindbergs ”Lycko-Pers
resa” på Strindbergs Intima Teater och ”Mittens Rike” på Göteborgs
stadsteater.
Karin Wegsjö
Scenografen och filmaren Karin Wegsjö arbetar brett med både film och
scenografi samt utställningar. Bland hennes tidigare arbeten kan nämnas
”Flickan, mamman och soporna” och ”Måsen” på Unga Klara. Karin Wegsjö
är också verksam som filmmanusförfattare och filmregissör och har gjort
flera filmer för Nobelmuseet. Hon skrev också manus och regisserade
kortfilmen ”Del av den värld som är din – en kofilm”. Filmen fick en
Guldbagge 2000 för bästa kortfilm och har också vunnit flera internationella
priser bl.a. Golden Spire Award på San Francisco International Film festival.
Hon arbetar nu med dokumentärfilmen ”Ända till Mariannelund” och
förbereder en kortfilm.
7 (7)
Download