Här skriver vi en rubrik

advertisement
Förskolan Gunghästen´s informationsbrev
oktober
Viktiga datum:
APT, vi ber er hämta era barn
senast
kl:16:00
så
alla
pedagoger har möjlighet att gå.
- Måndag 28 oktober
- Måndag 25 november
Telefonnummer
Hästen
Hästen 1: 070-169 83 23
Hästen 2: 070-169 83 21
Gungan
Utforskarna: 070-169 83 24
Äventyrarna: 070-169 83 22
Bitr. förskolechef
Yvonne Haldrup
08-5782 74 37
Verksamhetsledare
Ida Alexis
070-169 87 21
-------------------------------------Vi ber er ringa eller sms:a
innan kl:8:00 om ert barn är
sjukt eller ledigt så vi kan
planera
dagen
och
verksamheten. Ring även och
berätta när ert barn kommer
tillbaka.
Hejsan!
Hösten är här och de ljusa dagarna
börjar bli mörka. Vantar och mössor
är på men vi trivs fortfarande bra
utomhus. Vi hoppas på en fin fortsatt
höst och inte en för allt bitande kall
vinter. Vi vill ju kunna vara ute så
mycket det går!
Lucia
Lucia firas onsdagen den 11 december i Gungans arbetslag
samt torsdagen den 12 december i Hästens arbetslag. Båda
arbetslagen kommer fira högtiden på eftermiddagen. Mer info
och exakt tid kommer i separat inbjudan.
Föräldramötet
Tack alla för ett trevligt och lärorikt föräldramöte.
Minnesanteckningarna från föräldramötet sätts upp i hallen på
varje hemvist.
Brandövning
Nu har vi haft brandövning i två omgångar. Först med bara
larm och sen utan larm men vi gick alla till samlingsplatsen på
fotbollsplanen. Innan brandövningen har vi förberett barnen på
samlingarna. Vi har pratat om vad man ska göra när larmet går
och hur viktigt det är att inte springa iväg. Båda övningarna
gick jättebra!
Korridoren
Vi ber er tänka på att korridoren mellan arbetslagen Gungan
och Hästen är en springfri zon. De som jobbar på kontoret
behöver arbetsro.
Öppning/stängning
Från och med nu öppnar och stänger vi på Utforskarnas
avdelning. Detta för att vi ska kunna ha bättre översikt över
framsidan på huset.
Gungan
Utforskarna
Utforskarna består nu av 11 glada och positiva kompisar som har lärt känna och fortfarande
utforskar varandra efter inskolningarna. Det är många kramar och klappar sinsemellan. Vi
håller på för fullt att jobba med rutiner, att var sak har sin plats, att vi sitter på samlingen och
väntar på sin tur. Vi fortsätter att observera barnens intresseområden och formar miljön
utifrån dem.
Intressen och lärande
Ett stort intresse bland barnen är insekter, när vi leker ute
eller går till skogen stannar barnen för att på nära håll
observera spindlar, maskar, sniglar och andra smådjur.
Efter det har vi sjungit sånger om insekter - lilla snigel,
nyckelpigan och andra sånger. Väldigt uppskattat bland
barnen är de olika versionerna av ”Imse Vimse spindel”
– tysta spindeln, stora spindeln, lilla spindeln, rock
spindeln och busiga spindeln. Över vår samlingsmatta i
intresserummet har vi satt upp ett stort spindelnät och
barnen har skapat spindlar som vi hängt upp i nätet.
Vi sjunger namnsången under samlingen och pratar sedan om vilka barn som är på förskolan
och vilka barn som är hemma. Barnens kort finns på tavlan vid samlingsmattan och vi tar ner
ett kort i taget och säger barnets namn tillsammans och frågar om det barnet är på förskolan
eller inte. Under samlingarna sjunger vi mycket. Vi utmanar språket och använder stödtecken
till vissa sånger samt använder konkret material. Då vi sjunger om de fem små aporna som
hoppar i sängen, så har vi en säng, fem små apor, en telefon och en mamma och pappa. Med i
sången betonar vi bland annat matematiken - vi räknar de fem små aporna en, två, tre, fyra
och fem – från att ha varit fem till att det inte är någon kvar i sängen.
Vi har även börjat med veckans tecken, där vi har tränat på äpple, päron och banan.
Frukternas tecken återkommer varje dag då vi har fruktstund och det är härligt att se att
barnen använder sig av tecknen som de lärt sig.
Stödtecken är ett kommunikationssätt där man lägger tonvikt på de ord som har betydelse för
sammanhanget i t.ex en sång.
Päron
Äpple
Banan
n
Barnen använder hela sin kropp i mötet med omvärlden och jobbar med sina kroppar både
inomhus och utomhus. De utmanar grovmotoriken när vi är ute och de klättrar i
klätterställningen, cyklar och spelar boll med mera. När vi är inne så har vi ett par gånger i
veckan rytmik och dans i stora rummet. Vi hoppar, gör kullerbyttor, går balansgång och
dansar till b.la. till Mora Träsk.
Intressen
 Spindlar
 Djur och natur - skogen
 Bollar
 Rytmik och dans
 Sång
 Intresselådor
 Klossar
 Titta och läsa i böcker
 Bilar
 Måla och rita
 Vatten
 Babblarna
 Bygg och konstruktion – klossar och rör
 Hemvrån
Lotta, Agneta och Anneli
Äventyrarna
Äventyrarna är en grupp med många härliga personligheter och styrkor. Gruppen som består
av 17 barn speglar nyfikenhet, engagemang, glädje och spänning, samtidigt som vi alla
tillsammans, vuxna som barn lär oss otroligt mycket.
Vårt arbete är i full gång och vi har mycket som händer inne på Äventyrarna just nu. Vi har
hittat barnens intresseområden och har utifrån dem skapat ett projekt vi kallar för ”Familjer”
som i sin tur grenar ut i små
”miniteman”. Våra tre största
områden är: Jag och min familj,
Stjärn/planetfamiljen och Sagan om
de tre Bockarna Bruse.
Tillsammans med Utforskarna har vi en gemensam riktlinje på vårt arbete denna termin. Det
är att hitta naturvetenskapen i det vi jobbar med. I vissa fall kan det falla sig självklart vad
naturvetenskapen är i vårt arbete och i andra fall är det en utmaning att belysa
naturvetenskapen. Frågan vi ställer till oss själva är: Vad är naturvetenskap?
Intressen och lärande










Rymden – stjärnor och planeter
Ord och bokstäver (speciellt våra namn)
Stödtecken
Fordon
Troll
Bockarna Bruse
Familjer i olika former
Rollekar
Musik
Boken Jösta och Johan
Så här jobbar vi med våra teman:
Jag och min familj
 Tavlan – barnen sätter upp sitt namn på tavlan vid morgonsamlingen, vi sätter upp alla
namn under kategorierna Förskolan, Ledig och Sjuk.
 Samlingar där vi jobbar med bokstäverna i våra namn. Hur låter bokstäverna? Vad
heter bokstäverna? Hur många bokstäver har jag i mitt namn? Vi jämför bokstäverna
med varandra, hur många har ett namn som börjar på bokstaven M?
 Personlighetstecken – då vi använder stödtecken ville vi även ge barnen möjlighet att
ha ett personligt tecken som betyder deras namn. Vissa barn har valt och andra tänker
fortfarande. Tecknet får se ut precis som man
vill!
 Diskussioner och samlingar där vi pratar om
vad en familj är. Att den kan vara olika för olika
personer. En familj kan vara stor och liten.
Familjen finns i hjärtat, inte i blodet.
 Alla har möjligheten att göra en egen
familjebok. Alla har valt papper till sina
familjeböcker som ni tillsammans med era barn
kan sätta in bilder på de just ert barn tycker tillhör sin familj.
 Konkretiserar begreppet familjer på samlingar med hjälp av olika material som
dockfamiljen, trollfamiljen med mera.
 Vi sjunger om olika familjer som fingerfamiljen (Var är tummen), indianfamiljen (En
och två och tre indianer), lejonfamiljen (Lejonkungen med låten ”Vi är en” är en av
favoriterna), förskolefamiljen (samma melodi som Var är tummen men vi sjunger våra
namn istället för fingrar) med mera.
 Lånar böcker på biblioteket om olika familjer och familjekonstellationer. Favoritboken
är: Jösta och Johan.
Utveckling och lärande:
- Identitetskapande
- Begreppet bokstäver och dess namn
- Ordförståelse
- Läsförståelse
- Språkutveckling
- Grupptillhörighet/delaktighet/inflytande
-
Samarbete
Matematik (antal bokstäver/stavelser, jämför, kategoriserar med mera)
Stjärn/planetfamiljen
 Läser om planeterna och solsystemet.
 Tittar på film med solsystemet
 Använder planetmagneterna där vi själva kan arbeta med planeterna som vi vill. Lägga
dem i rätt ordning, prata om storlekar, färger, material, olikheter med mera.
 Skapat/skapar solsystemet i papier maché.
 Skapat en rymdraket i kartong.
 Skapat ett ”rymdrum” där rymdraketen och planeterna finns.
 Byggt solsystemet i sandlådan
 Lekt solsystemet där vi gestaltade planeter och hur de rör sig
runt solen, förutom månen som rör sig runt Jorden.
 Byggt solsystemet med hjälp av löv, kottar och stenar
 Några kompisar har valt bilder på rymdrelaterade motiv,
exempelvis stjärnor, planeter, astronauter, raketer med mera.
 Lånar böcker på biblioteket
 Arbetat med olika namn och begrepp, exempelvis planeternas
namn, asteroidbälte, Vintergatan, galax, astronaut, stjärnfall
med mera.
Exempel på frågor från barnen vi gemensamt söker kunskap om:
- Vad är ett stjärnfall?
- Vad heter stjärnorna?
- Vem bor på Jupiter?
- Varför flyger astronauten i rymden?
Utveckling och lärande:
- Kunskaper om rymden samt begrepp
- Inflytande och delaktighet
- Finmotoriken utmanas
- Utmanar fantasin
- Ordförståelse
- Språkutveckling
- Samarbete
- Naturvetenskap (ex. vad består planeterna av, vad är Jorden, solen, Merkurius etc.)
- Matematik (ex. sortering, klassificering, räkna)
- Upplevelser
Sagan om de tre Bockarna Bruse
 Läser sagan om Bockarna Bruse
 Lyssnar på sagan
 Tittar på sagan
 Har intresselådan med sagan
samlingar
på


Sjunger sången om Bockarna Bruse (med stoooor inlevelse)
Leker Bockarna Bruse på olika sätt både ute och inne. Ute har vi plockat kottar, stenar
och pinnar som gestaltat karaktärerna i sagan. Inne blir det ofta rollek där vi själva
gestaltar de olika karaktärerna.
Utveckling och lärande:
- Inflytande och delaktighet
- Rollek
- Språkutveckling
- Begrepp och ordförståelse (ex. prepositioner över, under, bakom, framför)
- Upplevelser
Förutom barnens intressen utgår alltid vårt arbete från
läroplanen. I läroplanen finns det områden vi ska beröra i vårt
arbete med barnen. Dessa områden är uppdelade i olika
kategorier; Normer och värden, Barns inflytande, Utveckling
och lärande (innehåller bland annat naturvetenskap, teknik,
matematik, språk, bild, drama och musik), Förskola och hem
samt Uppföljning, utvärdering och utveckling.
På väggen i hallen sätter vi upp dokumentationer som visar
på HUR vi arbetar mot läroplanen.
Ida, Jessica och Katarina
Hästen 1
Nu är vi redan inne i oktober och det är full fart i verksamheten. Aktuellt just nu är att gå och
se var vi alla bor. Det gör ju också att vi ser oss om i vår närmiljö. Vi diskuterar hur olika hus
ser ut: höghus, låghus, radhus, kedjehus, villa, våning, lägenhet
mm. Här finns mycket matematik. Tex olika begrepp, mönster
taluppfattning mm. Vi markerar sedan på en karta var vi har
varit – Geografi. Hur läser man en karta? Hur hittar man i
närmiljön?
Intressen och Lärande
Intressen som vi sett i bl a i verksamheten och som barnen
vill lära sig är bl a:
 Skriftspråk såsom bokstäver, skriva, läsa.
 Skapande som rita, bygga, baka, måla




Sång, musik, dans.
Rörelse som att klättra, balans, snurra, kullerbyttor, dans.
Naturvetenskap som hjärnan och att upptäcka i naturen.
Social kompetens som att ordna en fest och att lära känna nya
kompisar.
Planerat är att…..
 Vi har efter önskemål bestämt en ”gosedjursdag” onsdagen den 23 oktober. Barnen
kan då ta med sig ett gosedjur till förskolan om de vill.
 Ett annat önskemål från barnen är att ha en fest en dag. Det blir i november och
information om den kommer senare när vi tillsammans med barnen har planerat den.
Ja, det här blir nog ett spännande år med mycket att göra. Sedan kommer vi ju på
många spontana aktiviteter tillsammans. T ex så vill barnen gärna att vi gör
olika experiment. Flera barn är intresserade av olika fakta. T ex Vad gör
getingar på vintern? Här får barnen själva fundera på svaret och sedan söker vi
fakta och lär oss tillsammans.
Titta på tavlan i vår hall varje dag. Där har vi efter önskemål veckoplanering på vad som ska
hända i veckan. Där skriver vi också vad vi gjort och ibland en aktuell bild. Givetvis kan vi av
olika skäl inte alltid följa planeringen med det är i alla fall en början.
Linda, Monica och Mia
Hästen 2
Hur är man en bra kompis och hur ska man vara mot varandra är något som vi hela tiden
håller levande. Barnen i gruppen börjar nu efter en tid tillsammans hitta nya kompisar och nya
aktiviteter vilket är naturligt för nya gruppsamansättningar.
Vi har gjort en förändring då det gäller vår morgonsamling och det är att vi valt att byta rum
så att vi nu har samlingen i det lilla rummet detta för att få en lugn och bra start på dagen.
Vi har gjort lite ändringar i vår fysiska miljö utifrån barnens intressen, vi har märkt att en del
lekar behöver mer plats och andra lekar mindre plats och nytt material för att utvecklas.
Denna process är under utveckling då vi hela tiden strävar efter att få en miljö som är
utvecklande och utmanande.
Vi har haft brandövning med barnen och de var mycket duktiga på att leka brand och vad vi
skulle tänka på och samlas. På samlingen har vi pratat om hur vi gör här på förskolan om det
skulle börja brinna. Vi har även lyssnat på brandlarmet så att alla vet hur det låter.
Vi har kommit igång med att göra experiment på våra samlingar och de två experiment som vi
har gjort är ”russinhissen” och ” vad är det som flyter/sjunker”.
Vi har pratat om teknik och satt upp dokumentation om olika tekniker i vårt mellanrum. Där
finns byggteknik och vardagsteknik. Hur använder man exempel kniv och gaffel när man
äter? Finns det olika sätt att dela maten på?
Intressen







Flygplan och fordon
Skriva och klippa
Bygg och konstruktion
Rollekar
Berätta sagor för varandra
Bokstäver
Insekter
Lärande
Vi ser att barn tar nya kontakter med nya kompisar och här skapas det utrymme för lärande
genom att söka sig till nya vänner med nya erfarenheter.
De sagor som vi pedagoger berättar på samlingen om kamratskap
och vänskap återberättar barnen för varandra i sin lek. Barnen får
låna materialet så att de kan genomföra sagan och kompisarna sätter
sig framför och lyssnar.
Intresset för insekter väcktes av att vi satte upp en plansch med
insekter. Vi har nu skapat en hörna för detta.
För att kunna fördjupa sig i intresset bokstäver har vi gjort
bokstäver så att barnen själva kan skapa ord.
Vi har fått tre nya flygplan på avdelningen, dessa flygplan är
mycket populära och det är många som vill leka med dessa. Vi
kommer att fördjupa oss i intresset flygplan de närmaste
veckorna. Hur kommer det sig att stora flygplan kan flyga?
Det är många barn som bygger olika saker och vill spara för att
senare kunna ta upp byggandet igen. Vi hat gjort skyltar som barnen kan lägga på sitt bygge
som talar om att här är det någon som arbetar.
Marianne, Khadija och Lena
Download