3.4.3 HANTERA FÖRÄNDRINGAR
Kunskapsmål
Problem och förändringar på jobbet/skolan påverkar både hälsa och
relationer med kollegor/vänner. Men alltför ofta sopas problemen
under mattan i stället för att bearbetas. Och då blir de sämre. Genom
denna aktivitet kan man öva på problem/förändringar genom interaktiv
teater.
Kommunikation, problem lösning, hantera förändringar, hitta lösningar,
Nyckelord (t.ex. typ av
diskussion, argument
verktyg,
social
kompetens
kategori,
metod)
EQF nivå
Sammanfattning
(kort berättande text)
1 till 4
Syftet med pjäsen är att öka medvetenheten om att förändringar har
betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Det kommer också att ge
deltagarna möjlighet att reflektera över hur
förändringar/problem/konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Handlingen i pjäsen är baserad på att chefen/ avdelningschefen
anställer två nya medarbetare utan att resten av enheten har
informerats. Äldre anställda känner att deras anställning är hotad, den
nya känner sig dåligt bemött och konflikter uppstår. Gamla splittringar i
arbetsgruppen kommer upp till ytan. När pjäsen är klar, ska publiken
reflektera över vad som hände och varför det var så full av konflikter.
Skådespelarna spelar då pjäsen igen och publiken bryter föreställningen
om kritiska situationer och föreslår ett alternativt beteende och en
annan fortsättning. En sammanfattning av allmän diskussion och
kommentarer avslutar det hela.
Publiken ger flera förslag på hur konflikten skulle kunna lösas, och några
tog upp samtalet för att ta över rollen som konformation på scenen.
Mål:
Kunskap/Färdigheter/
Kompetenser
Kunskap:
 Varför och hur konflikter och problem uppstår på en arbetsplats.
Tekniker om hur man hanterar och förebygger konflikter och
problem av detta slag.
Färdigheter:
 Att kunna upptäcka och hantera konflikter och problem i olika
situationer.
Kompetens:
 Att kunna upptäcka och hantera konflikter och problem i olika
situationer på ett lämpligt sätt när de uppstår.
 Även kunna identifiera signaler och strömmar av konflikter på ett
tidigt stadium för att agera på rätt sätt och/eller för att förhindra
dessa saker att växa sig starka.
Variabler att ta hänsyn
Nivå 1:
till
(t.ex.
material,
utrustning)
 Komma med medvetenhet till deltagarna i vilka mekanismer som
driver konflikter och skapar problem.
 Börja med korta pjäser, några rader t.ex. Låta deltagarna känner sig
bekväma med att delta.
Nivå 2:
 Deltagarna analyserar scenarierna ensamma och diskutera dem i
gruppen.
 Deltagarna får prata om hur de skulle reagera personligen när de
konfronteras med en konflikt av detta slag.
Nivå 3:
 Deltagarna kan förlänga pjäsen eller lägga till fler dilemma från
situationerna.
 Pjäsen ska kunna spelas in och granskas kritiskt.
Nivå 4:
 Deltagarna får komma med dilemma från situationer från sina egna
erfarenheter.
 De kan definiera olika rekommendationer själva och dela med
gruppen.
 Personer som deltar i pjäsen bör väljas noggrant och någon som har
en mångsidig bakgrund så att de möjliga åtgärderna troligen är mer
varierande.
Varaktighet av aktivitet
Bedömning/Utvärdering
 Beror på storlek på gruppen, 1-2 timmar
Möjligheterna för att gå igenom denna aktivitet är:
"Aktörerna" kan ha en diskussion efter aktiviteten och göra en
bedömning om innehållet i deras prestationer. Samtidigt gör "publiken"
samma sak men från deras synvinkel. Båda grupperna gör noteringar
och delar dessa i en gemensam diskussion tillsammans med läraren.
Bedömningen kan också utföras av lärare från ett i förväg förberett
formulär utifrån manuset som "spelas", även detta dokumenteras.
Referenser och andra
användbara källor