Heidi

advertisement
Heidi Öller
Sjösoutkåren Vikingaflickorna
Kandiderar till posten som kommunikationsansvarig för Finlandssvenska Scouters styrelse
Beskriv dig själv med tre ord.
Engagerad, positiv, omtänksam
Varför är du scout?
Jag började säkert för att mamma och pappa varit scouter. Men jag fortsatte med det för att jag fann vänner, självförtroende,
kunskap och en otrolig gemenskap.
Vilket är ditt bästa scoutminne?
Går inte att välja ett... så kör på top 3:



Nattens Öga på Bredskärsläger - blåbärspaj och vaniljsås!
Hela lägret "Bredskärsbladet 1997" - mitt sista år som patrullscout!
Sitta på däck i regnet med scoutkompisar då höstvinden drar i seglen.
Varför är din förtroendepost viktig för den finlanssvenska scouten?
Kommunikation är a och o för vilken organisation som helst. Kommunikationen ska vara mångsidig och fungera på bästa
möjliga sätt för kårerna. För mig är ordet kommunikation viktigt - och att det inte är samma sak som information.
Kommunikation ska fungera som en dialog. Den ska informera men också diskutera, lyssna och formas enligt dem som det
berör.
Varför är just du en lämplig kandidat till posten?
För att kårverksamheten för mig är kärnan i scoutingen och jag vill säkerställa att kommunikationen fyller kårernas och i
sista hand varje scouts behov. Som styrelsemedlem vill jag också jobba för en god och givande scoutverksamhet överlag,
inte bara gällande kommunikationen.
Vad är det viktigaste du vill åstadkomma under din tid som förtroendevald?
Jag vill värna om det som är bra i scoutingen och samtidigt dra mitt strå till stacken för att hålla scoutingen aktuell i tiden.
Vi måste våga se över vad vi gör, höra vad scouterna där ute vill och se till att förbundet står för och hjälper scoutingen att
vara det scouterna där ute vill vara.
Hur ser du på scoutingens framtid i Finland?
Möjligheterna är enorma, det är upp till oss vad vi gör av det!
Download