BrevTillForaldrar_2013-scout

Till målsman
Majblomman - alla barns blomma
Nu börjar våren närma sig och snart slår årets majblomma ut! Den 16 april börjar årets insamling till barn
i Sverige som på olika sätt har det besvärligt. De flesta av oss vuxna har på något sätt kommit i kontakt
med Majblomman under årens lopp. Kanske har vi själva sålt majblommor, köpt av barn som har sålt,
eller tidigare haft barn som har sålt. I år har ditt barn möjlighet att vara med och sälja majblommor.
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation och varje år deltar 10 000-tals barn i hela Sverige.
Tillsammans samlade de in ca 53,5 miljoner kronor. Genom deras insatser har många barn fått
välbehövlig hjälp.
Fyra goda skäl att delta i Majblommans insamling
1) Scoutkåren och därigenom dess scouter får 20 procent av insamlingen. Det är
Majblommepengar som används i Majblommans syfte i verksamheten; till exempel att
finansiera hajker, köpa in utrustning för läger och övrigt i verksamheten..
2) Barnen får möjlighet att utföra en konkret handling av solidaritet med utsatta barn på
sin egen ort samt får en tydlig övning i vad generositet, tolerans och ansvarstagande
innebär i praktiken.
3) Barn på den egna orten kan söka bidrag för sådant som gör att de kan dela
gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Familjen söker om bidrag
hos den lokala Majblommeföreningen där man bor.
4) Majblomman arbetar övergripande för att förbättra barns villkor i Sverige genom forskning
om barn och opinionsbildning.
Vid insamlingsstarten kommer ditt barn att få en påse som innehåller majblommor, säljtips och ett
personligt redovisningskuvert med sig hem. Läs gärna igenom detta tillsammans med ditt barn. Barnen får
även en säljväska för säker förvaring av blommor och pengar. När blommorna är slutsålda eller när
insamlingsperioden är slut tar ditt barn med sig redovisningskuvertet och väskan till scouterna. Barnen
måste inte sälja alla blommor som finns i påsen, de överblivna blommorna lägger man i
redovisningskuvertet tillsammans med pengarna.
Med vänliga hälsningar
Scouterna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fyll i denna talong och lämna den tillbaka till scouterna.
Jag tillåter att mitt barn …………………………….....….……………………………………
får sälja majblommor.
Jag ansvarar för att pengar och överblivna blommor redovisas till scouterna på rätt sätt.
…………………………………………………………………………………………….......
Målsmans underskrift
Namnförtydligande
Telefonnummer..............................................................