Till målsman - Kävlinge scoutkår Knopen

advertisement
Majblomman - alla barns blomma
Nu börjar våren närma sig och snart slår årets majblomma ut! Den 14 april börjar årets insamling till barn
i Sverige som på olika sätt har det besvärligt. I år har ditt barn möjlighet att vara med och sälja
majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation och varje år deltar 10 000-tals barn
i hela Sverige. Genom deras insatser har många barn fått välbehövlig hjälp.
Fem goda skäl att delta i Majblommans insamling
1) Scoutkåren får 10 procent av insamlingen. Det är pengar som sedan används i Majblommans
syfte i verksamheten; till exempel att finansiera utflykter, köpa in utrustning för utlåning vid
läger, eller inköp av lekutrustning eller materiel till scoutverksamheten.
2) Barnen som säljer får behålla 10 procent av de insamlade pengarna.
3) Barnen får utföra en konkret handling av solidaritet med utsatta barn på sin egen ort samt får
en tydlig övning i vad generositet, tolerans och ansvarstagande innebär i praktiken.
4) Barn på den egna orten kan söka bidrag för sådant som gör att de kan dela gemenskapen
med sina kamrater i skolan och på fritiden. Familjer i Kävlinge kommun ansöker om bidrag
hos den lokala Majblommeföreningen i Löddeköpinge.
5) Majblomman arbetar övergripande för att förbättra barns villkor i Sverige genom forskning
om barn och opinionsbildning.
Blommorna beställs via e-post till [email protected] senast 11/4 (men gärna tidigare) och finns för
avhämtning hemma hos Elin på Östra Långgatan 38 från den 13/4 kl 17.00. Ditt barn får då en påse som
innehåller majblommor, säljtips och ett personligt redovisnings-kuvert. Läs igenom detta tillsammans med
ditt barn. Barnen får även en säljväska för säker förvaring av blommor och pengar. När blommorna är
slutsålda eller senast den 11 maj tar ditt barn med sig redovisningskuvertet och väskan till scoutstugan eller
lämnas hos Elin på adressen ovan. Barnen måste inte sälja alla blommor som finns i påsen, de överblivna
blommorna lägger man i redovisningskuvertet tillsammans med pengarna. Om blommorna däremot skulle
ta slut kan man givetvis få en ny påse efter kontakt med Elin på 070-6823010.
Majblomman i Löddeköpinge och Kävlinge scoutkår
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skicka din beställning per e-post till [email protected] eller lägg talongen nedan i Elins
brevlåda (Ö. Långg. 38) senast 11/4 kl 18
Scoutens namn ……………………………........................ Avdelning………… ………………
Beställning: ______ påse Majblommor (50 små, 15 kransar, 7 dekaler, 8 pins)
Blommor, som du inte sålt får du lämna tillbaka. 10% av försäljningssumman får du som säljare och
summan drar du av när du redovisar. Första dag man får börja sälja är den 14 april. Du redovisar på säljpåsen och lämnar pengarna och eventuella osålda blommor till din ledare eller Elin Ö senast den 11 maj.
Jag ansvarar för att pengar och överblivna blommor redovisas senast 11 maj.
…………………………………………………………………………………………….........................
Målsmans underskrift
Namnförtydligande
Telefonnummer..............................................................
Download