Tulpan Tulpansläktet är växter som i Sverige ofta

Vårblommor
Tulpan
Tulpansläktet
som
ingår
eller
i
få
namn
kommer
kommer
arikedomen
finns
Trädgårdstulpanen
de
utav
Olof
när
samma
100
kom
andra,
och
till
d.ä
sändebud
kom
som
är
på
alla
ordet
för
av
europa,
från
Ghiselin
de
den med schweizaren
tog med
sig
men
frön
våren.
breda
Tulpaner
blad
liljeväxter
de
turban,
"Dulband",
norra
osmanskariket
ingen,
med
på
är
ett
blommorna
har
sitter
sextaliga
på
turkiska
släkte
enstaka
blommor.
"tuliband".
tulpaner.
stäppområdena
Ogier
vet
blommar
lökväxter
arter
södra
Europa
ofta
som
vilda
från
den kom till Sverige
Rudbeck
De
stjälk
olika
Pamir
Sverige
det persiska
ursprungligen
i
i
liljeväxter.
ifrån
Vatikanens
alla
framför
som
på
finns omkring
släktet
Exakt
växter
familjen
några
Växtens
Det
är
afrika
i
och
dela
av
asien.
Den
största
Kazakstan.
på
1500-talet,
Busbecq
Carolus
den
och
Till
bestämt
Holland,
introducerades
tulpanernas
land
Clusius.
första
lökar
1554.
närmare
som
från
dokumenterade
en
resa
tulpanodling
till
Holland.
var
Gullviva
gullvia
är
blommande
en
art
växt
och
blomman
i
landskaps
blomma.
som
är
sverige.
bidrar
en
att
gäster
av
Gullvivan
trattlik
vissa
små
stänga
ur
är
i
viveäxter
mest
djup
röret
gul
och
och
är
smal
vår
närkes
krona
inneslutna
strävbaiga
knölar
eller
den för
regn
inksektvärlden.
en
igenkännbara
ålands
har
med
hos
med fem
till
familjen
Gullvivan
befruktningsdelar.
försedd
i
växter
fjäll
och
är
mynningen
som
objudna
Blommsterställningen
hos gullvivan
De
yngsta
blommorna
de
äldre
reser sig
fruktstadiet
fröhuset
sig
som
mognar
med fem
dess
då
till
stå
exempel
hänger
mera
styvt
ställning
stjälken
upp
flock.
mot
för att
trykta
iblomfodret
itoppen
kan
krafigt
av
en
nedåt
upprätt
inneslutet
flikar
är
blåsten
till
av
men
slutligen
mot
de
fröspiningen
stöts
stjälken
varandra.
öppnar
såväl
dess
endast
eller
i
skakas
form
ske
Gullvivans
underjordiska
pelarjordstam
början
i
av
antal
och
efter
multnar
i
med
på
sin
nedre
bärande
sätt
en
ända
sidogrenar,
eller
vilken inträffat
får
denna
avslutas
vertikal
död,
tillvaro
trådrötter
rosett
samma
är
pålrotens
exemplarets
tjocka
därefter
tur
och
delar
stammen
jorstam
och
som
ett
dör
tillväxten
i
med blomställningar.
sin
fortgår
Gullvivan
är
en
snösmältningen
med
juni
vit
av
vårens
visar sig
gröna,
kommer
första
blommor.
den övervintrande
sammetslena
gullvivans
blad
bladrosetten
och
blommor
redan
i
maj
strax
och
efter
vitsippans.
gullviva
är
plockas
i
årstidens
vissa
landet.
på
sina
mycket
populäraste
landsdelar
till
håll
buketter
mycket
och
prydnadsblommor
minskat
och
ymnig
är
en
av
emllertid
är
fridlyt
och
har
i
den
dela
av
i
Den
får inte
örebro
att
gräva
plockas
län
plocka
upp
Information
i
i
skåne
resten
en
bukett
av
hallands
Sverige
till
eller
dra
upp
hämtat
från
Wikipedia.
är
och
det
sig själv.
blommorna
tillåtet
Man
med rötterna.
får inte