Lönn – Acer platanoides

advertisement
Lönn – Acer platanoides
Familjen Lönnväxter
Lönnen är ett träd som ofta växer nära inpå oss människor; på gårdstun, i alléer, i parker eller helt enkelt
som gröna oaser i bebyggda områden. I maj slår lönnknopparna ut och de gulgröna små blommorna syns
i nätta klasar. Vid blomningen är det uppdukat till fest vid lönnen, eftersom blommorna är mycket
nektarrika och drar till sig många av våra sexbenta vänner. Blommorna hos ett träd kan antingen vara
tvåkönade eller enbart av han- eller honkön. Hos hanblommorna syns en krater, där fruktämnet ”borde”
suttit, medan ståndarna hos honblommorna är förkortade och sterila. Frukterna är, som nog de flesta
känner till, vingförsedda och sitter i par och vispar som rotorblad då de drivs fram av vinden.
Lönnens sav är mycket söt och om en lönngren bryts av på vintern så blir den ett omtyckt tillhåll för
både fjärilar och fåglar när saven rinner till på våren.
De svarta fläckar med gul kant som ofta syns på bladen är spår av den så kallade tjärfläckssvampen.
Lönnens bark kan användas vid växtfärgning och ger gula-röda nyanser, medan bladen använts som
lövfoder. Veden är också ett erkänt och eftertraktat slöjdvirke och används i resonanslådor på många
musikinstrument.
Lästips
Här hittar du lönn
Den nya nordiska floran - s. 382
Hallands flora - s. 425
Smålands flora - s. 522
Flora Femsionensis - s.26
Nyttiga växter för människor och bin - s. 106
Människan och floran - s. 168
Nyttans växter - s. 285
Lönn finns runt Femsjö skola och runt många
äldre hus. Ute i skogen hittar man sällan
lönnar. Vid kyrkogårdsmuren växer en stor
lönn med rund krona. Gå på vägen till 6309956
N, 1348934 Ö och titta längs stenmuren.
Download