Vass – Phragmites australis

advertisement
Vass – Phragmites australis
Familjen Gräs
Vass är Europas största vildväxande gräs och ses ofta på våta, näringsrika platser, till exempel vid
sjöstränder i jordbrukslandskapet. Vipporna är stora och har under blomningen i augusti-september en
mörkbrun färg, som sedan blir mer silverglänsande allteftersom. Bladen är många, stora och försedda
med vassa kanter. Vass bildar mer eller mindre stora bestånd genom sina grova jordstammar, som bryter
fram längs underlaget med stor framgång. Bestånden kan bli mycket gamla!
Hela växten är ätlig, men jordstammen är nog den mest angenäma till smaken, eftersom denna lagrar
stora mängder sackaros (rörsocker, vanligt strösocker) under vinterhalvåret. Man kan äta den färsk eller
dricka ett avkok av den - om man ids vada ut i det kyliga vattnet för att insamla sin råvara vill säga.
Vasstråna kan också användas till taktäckning och djurfoder, medan vipporna kan användas till att färga
ull och linne grönt.
Vassen har också en viktig ekologisk roll genom att erbjuda en skyddande uppväxtmiljö för
vattendjur och boplats och livsrum åt ett flertal olika fåglar som till exempel doppingar, sothöna,
sävsångare, rörsångare och brun kärrhök.
Lästips
Här hittar du vass
Den nya nordiska floran - s. 875
Hallands flora - s. 733
Smålands flora - s. 189
Flora Femsionensis - s. 52
Människan och floran - s. 137
Vilda växter som mat och medicin - s. 87-90
Nyttans växter - s. 443
Vass hittar man lätt vid sjöstränder och även
längs Fylleån. Exempel är badplatsen i Frillalt,
6308595 N, 1345803 Ö och Håknasjöns norra
del som man lätt ser från vägen Femsjö–
Bygget, 6306773 N, 1347197 Ö.
Download