Odon – Vaccinium uligonosum

advertisement
Odon – Vaccinium uligonosum
Familjen Ljungväxter
Odonriset liknar blåbärsris men skiljer sig bland annat genom att det oftast är större, mer förvedat och
saknar blåbärsrisets lätt sågade bladkanter. Bären hos odon är också oftast större än blåbär, är mindre
söta och har klar saft istället för violett. Blommorna är skära och urnformade och blommar i maj-juni.
Odonbären har under åren varit en tämligen outnyttjad födoresurs i Sverige, mycket beroende på en
föreställning om att bären skulle vara giftiga och orsaka yrsel, huvudvärk och ibland rentav galenskap
och rus. Detta kan tyckas något märkligt, eftersom det faktiskt inte alls finns några belägg för att
odonbären skulle vara giftiga. Odonbären har däremot ungefär tio gånger så hög halt av C-vitamin som
blåbären och kan tillredas på liknande sätt som blåbär. Odonriset hittas på fuktig, mager mark i skogar
och på myrar. Särskilt vanlig är den i kanten av högmossar (en sådan kantzon kallas lagg).
Lästips
Här hittar du odon
Den nya nordiska floran - s. 459
Hallands flora - s. 480
Smålands flora - s. 540-541
Flora Femsionensis - s. 31
Vilda växter som mat och medicin - s. 164-165
Nyttiga växter för människor och bin - s. 125
Människan och floran - s. 367
Nyttans växter - s. 314-315
Odon hittar man om man letar i laggen runt
mossar eller i strandkanter. Ett par ställen är
vid Håknasjöns strand nära vägen Femsjö–
Bygget, 6306758 N, 1347180 Ö och längs
Mjälahultsvägen vid Algunnen, 6309093 N,
1343030 Ö.
Download