Frågor till naturruta Fil

advertisement
Inlämning naturruta
Jag bor i:
o
Tätort
o
By
Dessa växter hittade jag i bottenskiktet
Det del av rutan som är närmast marken
o
Mossa
o
Lav
o
Svampar
Dessa växter hittade jag i fältskiktet
Den del av rutan som är under busknivå
o
Blåbär
o
Lingon
o
Ormbunke
o
Kråkbär
o
Odon
o
Övrigt:
Dessa växter hittade jag i buskskiktet
Hit räknas mindre träd med flera stammar
o
Björk
o
Rönn
o
Enbärsbuske
o
Al
o
Sälg
o
Asp
o
Hägg
o
Övrigt:
Dessa växter hittade jag i trädskiktet
Träd med en hög stam
o
Tall
o
Gran
o
Björk
o
Rönn
o
Al
o
Asp
o
Hägg
o
Övrigt:
Andra saker som jag hittade i min naturruta
Spillning från något djur, insekter, maskar etc
Namn
Download