Svinrot – Scorzonera humilis

Svinrot – Scorzonera humilis
Familjen Korgblommiga växter
Karakterisitiskt för svinroten är, förutom den grova roten och de gula blommorna, de stora lansettlika
rosettbladen och den något vitulliga och upptill rödaktiga stjälken med sina fåtaliga smala blad. Arten är
starkt förknippad med slåtterängar (ängar som slås årligen) och trängs lätt bort på oslagna, näringsrika
ängar. Genom att svinroten tillväxer och lagrar sin näring i roten relativt tidigt klarar den av en
liestympning bättre än många andra växter. Växten hittas förutom i slåtterängar också i naturbetesmarker
och blommar i maj–juni.
Namnet har den fått på grund av att roten använts som grisfoder, men även bladen är mycket
populära hos djuren (såväl hos nötkreaturen som hos grisarna) och svinroten har därför alltid betraktats
som en värdefull foderväxt. Den sades tidigare vara verksam mot ormbett och har därför kallats
exempelvis svensk ormrot, giftroot, ormemörda och ormedöda.
Lästips
Här hittar du svinrot
Den nya nordiska floran - s. 652
Hallands flora - s. 606
Smålands flora – s. 751
Flora Femsionensis – s. 41
Människan och floran – s. 187-188
Nyttans växter – s. 415
Svinrot har tidigare varit vitt spridd i Femsjö
men i takt med att lieslåttern blivit sällsynt har
också svinroten blivit svår att hitta. Ett besök
på kullen mitt emot Haggården i maj-juni ger
lön för mödan, 6310709 N, 1348798 Ö.