Slåtterängar - Upplandsstiftelsen

advertisement
Slåtterängar
Varför är slåtterängar så märkvärdiga?
Och hur kommer det sig att det blommar så mycket här?
Värdefull artrikedom
En slåtteräng som den här är biologiskt sett bland det finaste du kan hitta.
I sällsynta fall kan du hitta upp mot 50 arter av blommor och gräs per
kvadratmeter! Blommorna ger mat åt olika insekter som skalbaggar och
fjärilar, vilka i sin tur är mat åt fåglar.
Men varför finns det så många olika blommor just här, kanske du undrar?
Svaret är att näringen hela tiden förs bort från marken när den slås. Och om
det finns lite näring i marken så kan många arter leva tillsammans. Förr slogs
dessutom de flesta ängsmarker i juli och augusti. Den ostörda försommarperioden gav växter och insekter tid att föröka sig.
Förr ovärderlig idag kulturhistoria
Förr var ängshöet viktigt eftersom det var vinterfoder till gårdens djur. Idag
finns det få slåtterängar kvar, då fodret odlas på åkermark. En betydande
del av slåtterängarna sköts numera genom bete, om de överhuvudtaget
sköts, vilket gjort att flertalet ängsväxter har minskat. Dikes- och vägrenar är
många gånger den sista tillflyktorten för de arter som tidigare var vanliga i
landskapet. Genom att sköta en bit äng eller vägren kan vi alla göra en
värdefull naturvårdsinsats.
Produktion: Länsstyrelsen i Uppsala län Text: Upplandsstiftelsen, 2010
Form och illustrationer: Jonas Lundin Naturinformation, 2010
Lite näring bra för mångfalden
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards