insekter du finner vid ån

advertisement
NATUR- OCH KULTURSTIG NISSAN
INSEKTER DU FINNER VID ÅN
SKRÄDDARE
Skräddarnas kropp och långa ben är klädda med vattenavstötande
hår. Dessa gör att skräddarna kan bäras upp av vattnets ytspänning och leva på vattenytan. Skräddare simmar snabbt och lever på
insekter som faller ned.
STICKMYGGOR
Det finns mer än 2000 olika slags myggor i Sverige men bara ett trettiotal av dem är blodsugande.
Många myggor lägger sina ägg i vatten där mygglarverna utgör föda för fiskar.
TROLLSLÄNDOR
Trollsländornas larver lever och fångar byten i vattnet. Som vuxna är trollsländorna skickliga flygare och
fångar insekter i flykten. Sveriges största trollslända
– kungstrollsländan – kan bli upp till 9 cm lång.
DU ÄR HÄR
VILDBIN
SMÅLANDIA
VÄ
G
De flesta vildbina lever ensamma och bygger sina
bon i solbelyst,väldränerad och lättgrävd sand eller jord. Vildbin har en mycket viktig roll i ekosystemet eftersom de pollinerar både vilda växter
och odlade grödor.
27
NATTSLÄNDOR
Nattsländornas larver lever i vattnet där
en del arter bygger ett fodral av till exempel växtdelar, små pinnar eller grusoch sandkorn. Dessa nattsländelarver
kallas för husmaskar.
HOLMEN
HEMBYGDSPARKEN
Källor: Bakgrund: Lantmäteriet E22-8:1, Gislaved 1786. Illustrationer av Hagstrand-Velicu ur Småkrypsboken av B. Wahlin samt av F. Severa ur Insektsboken av J. Zahradnik.
VISSTE DU?
Blindsticka är det gamla svenska namnet på trollslända. Namnet kommer från en
vanlig skröna som sa att trollsländor kunde sticka ut ögonen eller sy ihop ögonlocken
på människor som somnat utomhus.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards