Vintermyggor och julkusar

advertisement
16 NYA ÅLAND
FREDAGEN DEN 4 JANUARI 2013
VAKNA INSEKTER
En vintermygga
har slagit sig ner
på en snödriva.
Vintermyggor och julkusar
Man inbillar sig gärna att alla flygande insekter och andra ”småkryp” ska vara försvunna
under vintern. Därför är det kanske någon
som blir förvånad över att se myggor under
en skogspromenad den här årstiden.
Man kan se dem här
för att locka till
och där när man rör
sig honor. Hosig längs skogsvänorna lägger segar när temperatudan ägg i multren ligger kring noll
nande trä eller
grader eller strax
liknande platöver.
ser och vuxna
Det är dock inte
myggor kläcks
”vanliga” myggor
framåt våren.
utan det rör sig om
Dessa myggor
*+%^
vintermyggor, som
bits inte, och de
*.(
vanligtvis är 6-8
påminner
lite
mm långa och för- 5$/)&$5/6621 om
familjen
sedda med långa
harkrankar (Tigenomskinliga vingar.. En pulidae) men utgör en egen
vintermygga har, liksom ”van- familj, vintermyggor (Tricholiga” myggor, ett enda egentligt ceridae).
vingpar och hör till ordningen
tvåvingar bland insekterna. I vanliga granar lever massor
Det andra vingparet, med ett av djur. Man räknar exempelfackuttryck kallade halterer, vis med att det i en vanlig julär små och slår snabbt och bi- gran kan finnas 10 000 – 20
drar till stabilitet under flyg- 000 individer av cirka 50 oliningen.
ka arter av spindlar, insekter
och kvalster. De flesta är små
De vuxna myggorna utvecklas eller mycket små (mindre än 1
från larver som lever i för- mm) och är därför svåra att få
multnande vegetation så som syn på. Några större arter av
spindlar och insekter finns det
exempelvis gamla löv.
Vintermyggorna är vanliga däremot.
Spindlarna är under vintern
under hela året men är mer
framträdande under hösten en populär föda för fåglar.
och vintern. De trivs i skogar Bland de insekter som är lite
och när öppet vatten och är en större finns arter vars larver
viktig födokälla för fåglar och äter av barren, exempelvis
även fiskar kan fånga dem ib- granbarrvecklaren, som är en liten gråaktig fjärilsart, som ofta
land.
kan uppträda i sådana mängder,
Under vintern kan hanmyg- att larverna genom sitt gnag kan
gorna samlas i stora svärmar missfärga granarna.
på skyddade platser. Där dansar de upp och ner i luften som Många insekter övervintrar på
om de vore upphänga i elastis- granar. Några av småkrypen,
ka band och det gör de förstås kusarna som man säger i Norr-
HEM FÖR MÅNGA En julgran kan innehålla flera tusen småkryp, som
dock dör inne i våra bostäder.
VINTRIG SKOG Mycket snö på träden innebär gynnsamma förhållanden för de småkryp som bor där.
land, äter av granens barr, knoppar eller bark. Det är till exempel löss och fjärilslarver.
En stor del av de djur som lever på granen är rovdjur. Jordlöpare, spindlar och rovkvalster
är exempel på rovdjur som lever
i granen.
barkflaga på stammens sydsida
än på den släta barken på nordsidan. Man brukar tala om mikroklimat.
Man inbillar sig gärna att snön
skulle ta livet av alla dessa småkryp som lever i träden, men
det är precis tvärtom! Under ett
mjukt, fluffigt täcke av nysnö
kan det vara relativt varmt eftersom snön isolerar.
Dessutom kan temperaturen
vara enormt varierande i ett
träd. Exempelvis kan det vara
flera grader varmare under en
När julgranen hämtas in för att
kläs, vaknar småkrypen till liv
i stugvärmen. Alla dessa djur är
helt ofarliga och de dör efter en
ganska kort tid, främst beroende
på att luftfuktigheten i våra bostäder är för låg.
De bladlöss som eventuellt
lever i granen angriper till exempel enbart granbarren och
är inte alls intresserade av dina
krukväxter.
Text och foto:
Ralf Carlsson
[email protected]
Download