Preliminärt schema Faunistik

advertisement
PRELIMINÄRT SCHEMA
Faunistik BIGA06/BIGA01 , ht 2011
110616
Färgade moment anger obligatorisk närvaro för distansstudenter.
Datum
Vecka 35
Mån 30/8
Tid
Sal
Lärare
Innehåll
09.15-10.00
10.30-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
5D406
SE
5D 406 SE /NH
5D 406/ SE/MM
5D 404 SE/MM
Upprop och introduktion
Fångst/preparering av småkryp
Utkvittering material, köp av kompendier /
/ Genomgång nyckling insekter
09.15-11.00
11.00-16.30
5F 423
5F423
SE
SE
Insekter 1
Nycklingsövn, ev. preparering. Självstudier
Tis 6/9
09.15-10.30
11.00-16.30
5F423
5F423
NH
NH
Småkryp utom insekter 1
Preparering, nycklingsövn. Självstudier
Ons 7/9
08.30-16.00
Molkom
Tors 8/9
09.15-11.00
11.00-16.30
5F423
5F423
SE
SE
Insekter 2
Preparering, nycklingsövn. Självstudier
Fre 9/9
10.00-
It´s
SE
Dugga insekter
1/2-grupp
1/2-grupp
Vecka 36
Mån5/9
Vecka 38
Mån 19/9
Tis 20/9
Ons 21/9
Tors 22/9
09.00-
Fre 23/9
Tis 4/10
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
Biologisk stasjon Drøbak, Norge
Biologisk stasjon Drøbak, Norge
Biologisk stasjon Drøbak, Norge
Biologisk stasjon Drøbak, Norge
Dugga marina evertebrater
Hemresa KAU.
PAV/BK Havstrandsväxter och alger
-18.00
Vecka 40
Mån 3/10
5
Ons 6/10
09.15-11.00
11.00-16.00
13.15-16.30
5F423
5D417
5F423
5F423
NH
NH
Fåglar
Självstudier på www och fågelrum
Småkryp utom insekter 2
Kortexkursion , nyckling på lab
08.30-16.30
5F423
NH
Småkryp, nyckling. Självstudier
SE
Fågelexkursion.
Heldag
Tors 7/10
Fre 8/10Vecka 42
Mån 17/10
Tis 18/10
Fre 21/10-
SE/NH Exkursion insamling småkryp
Fågelmuseet, Molkoms bibliotek
Samling: Preem v 63, Molkom
SE
5F423
Floristik:
Självstudier
SE/NH Dugga fåglar och småkryp utom insekter
10.00-
It´s
10.30-12.00
13.15-16.30
5F423
5F423
NH
NH
(Salt-) och sötvattensfisk
Artbestämning
10.30-12.00
13.15-14.45
14.45-16.30
5F423
5F423
5F423
NH
NH
Grod- och kräldjur, däggdjur
Artbestämning
Självstudier
10.00-
It´s
NH
Dugga fisk, grod- och kräldjur, däggdjur
Vecka 44
Mån 31/10
Ons 2/11
Inlämning av småkrypslådor (Campus)
09.15 - 15.00
5D 306
SE/NH Examination och Inlämning lådor distans
Download