Undersök Östersjön, protokoll - Gålö

advertisement
Elevblad Gålö – Bilaga 7
Undersök Östersjön – protokoll
Undersök vad som finns i strandkanten och i havet. Använd håv, vattenkikare och lupp och bestämningsnyckeln
för att ta reda på mer om varje fynd.
OBS. Skada inte växter och djur – ta kort på fynden istället.
Namn på undersökare:
Datum:
Småkryp i vattnet och strandkanten (leta under stenar och i blåstången). Vad är det för småkryp? Kort beskrivning av varje småkryp.
Alger (till exempel blåstång, fintrådig alg). Vad är det för alger? Kort beskrivning av varje alg.
Andra växter och fynd (till exempel blåmusslor). Vad är det för fynd? Kort beskrivning av fynden.
Biologisk mångfald (Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter och djur på en plats.)
Vilken växt, alg eller djur hittade ni mest av? Tycker du att den biologiska mångfalden var stor i området ni undersökte?
Vad skulle kunna hota djuren och växterna i området? Ge exempel.
www.skargardsstiftelsen.se
Download