Vi håvar vid dammen

advertisement
Röda och Blå gruppen håvar
i dammen maj 2014
Varje vår går vi till en damm i
närheten och håvar efter småkryp
Många spännande djur fanns i dammen.
Sländlarver, grodyngel, skräddare och mycket
mer.
Vi har en ”bestämningsnyckel”, en stor
vit duk med djuren indelade i bla hur
många ben de har. Den kan vi kika på
för att försöka lista ut vad vi hittat
Enligt Lpfö -98
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt
enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards