Vi håvar vid dammen

advertisement
Röda och Blå gruppen håvar
i dammen maj 2014
Varje vår går vi till en damm i
närheten och håvar efter småkryp
Många spännande djur fanns i dammen.
Sländlarver, grodyngel, skräddare och mycket
mer.
Vi har en ”bestämningsnyckel”, en stor
vit duk med djuren indelade i bla hur
många ben de har. Den kan vi kika på
för att försöka lista ut vad vi hittat
Enligt Lpfö -98
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt
enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
Download