2015-2016 har pedagogerna i Sävja Danmarks enhet fokus på

advertisement
2015-2016 har pedagogerna i Sävja Danmarks enhet
fokus på språk och kommunikation.
Syftet är att undersöka hur vi på ett normkritisk och demokratiskt sätt kan ge
barn möjlighet att inte bara kommunicera, samtala, läsa, och skriva om världen
som den är, utan också få bidra till att skapa en mera hållbar värld.
Barnens utforskande kommer att utgå från deras frågor och intressen i relation
till naturvetenskap.
Målen med årets arbete är:
• att barnen får många tillfällen att kommunicera om sina upplevelser av
naturen i olika uttrycksformer och genom det får utveckla både sitt språk
och sin förståelse för naturvetenskap.
• att flödet av barnens tankar och idéer tillvaratas, synliggörs och skapar
mångfald i lärandet.
• att barnens erfarenheter, tankar och teorier används som motor i
verksamheten och driver arbetet framåt.
• att varje pedagog bidrar till att skapa meningsfulla sammanhang som
förbinder barnens erfarenhetsvärldar med läroplanens mål.
• att knyta band mellan barnen och närområdet
Erika Björklund, pedagogista område Sävja-Danmark
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards