2015-2016 har pedagogerna i Sävja Danmarks enhet fokus på

2015-2016 har pedagogerna i Sävja Danmarks enhet
fokus på språk och kommunikation.
Syftet är att undersöka hur vi på ett normkritisk och demokratiskt sätt kan ge
barn möjlighet att inte bara kommunicera, samtala, läsa, och skriva om världen
som den är, utan också få bidra till att skapa en mera hållbar värld.
Barnens utforskande kommer att utgå från deras frågor och intressen i relation
till naturvetenskap.
Målen med årets arbete är:
• att barnen får många tillfällen att kommunicera om sina upplevelser av
naturen i olika uttrycksformer och genom det får utveckla både sitt språk
och sin förståelse för naturvetenskap.
• att flödet av barnens tankar och idéer tillvaratas, synliggörs och skapar
mångfald i lärandet.
• att barnens erfarenheter, tankar och teorier används som motor i
verksamheten och driver arbetet framåt.
• att varje pedagog bidrar till att skapa meningsfulla sammanhang som
förbinder barnens erfarenhetsvärldar med läroplanens mål.
• att knyta band mellan barnen och närområdet
Erika Björklund, pedagogista område Sävja-Danmark