Struktur Naturvetenskapsprogrammet

advertisement
Struktur
Naturvetenskapsprogrammet
200–300 p
NATURVETENSKAP:
Engelska 5
100
Biologi
100
NATURVETENSKAP:
Engelska 6
Historia 1b
100
100
Fysik 1
Kemi
150
100
Biologi 2
Fysik 2
100
100
Engelska 7
Matematik 5
100
100
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
100
100
Moderna språk
100
Kemi 2
Matematik 4
100
100
Filosofi 1
Psykologi 1
50
50
Matematik 2
100
Matematik 3
Religionskunskap 1
100
50
NATURVETENSKAP OCH
SAMHÄLLE:
Naturvetenskaplig
specialisering
Samhällskunskap 1b
100
Geografi 1
100
NATURVETENSKAP OCH
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1
Samhällskunskap 2
100
100
SAMHÄLLE:
Engelska 7
Svenska 2/Svenska som
andraspråk 2
100
Svenska 3/Svenska som
andraspråk 3
100
Skolans val:
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupningar
Individuellt val 200 p
Gymnasiegemensamma Programgemensam- Inriktningar
ma ämnen
ämnen
450 p
300-400 p
1 150 p
100
100
Ett naturvetenskapligt ämne:
Biologi 2
100
Humanistisk &samhällsvetenskaplig specialisering 100
Fysik 2
100
Filosofi 1
50
Kemi 2
100
Psykologi 1
Skolans val:
50
Naturvetenskaplig
specialisering
100
Elever på inriktningen naturvetenskap ska välja 100p av ovanstående fördjupningskurser. Elever på inriktningen natur och samhälle ska välja
200p av ovanstående fördjupningskurser. En förutsättning för att en kurs ska ges är att minst 12 elever väljer kursen. OBS! Med reservation för
eventuella ändringar.
Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar:
Inriktningen NATURVETENSKAP ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, kemi, fysik och matematik.
Inriktningen NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.
Fem anledningar att välja NA:
1.
2.
3.
4.
Det är den bredaste utbildningen!
Eleverna ges goda förutsättningar för vidare studier!
Vi har behöriga och kompetenta lärare!
Eleverna upplever att sammanhållningen inom programmet är
mycket bra!
5. Vi gör spännande studiebesök.
Programansvarig
Sammy Ljungberg
Programansvarig
Anders Peter
51
Download