naturvetenskapsprogrammet

advertisement
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning Naturvetenskap
Är du intresserad av hur världen fungerar från atom till galax? Vill du ha en
bred bas för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskap?
Då är naturvetenskapsprogrammet för dig! Du utvecklar
dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor,
om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska
processer. Inom biologi, fysik och kemi förklaras omvärlden
av modeller. De utvecklas i ett samspel mellan teori och
praktik, såsom experiment, undersökningar och fältstudier.
Dessa modeller bygger ofta på matematik. Vi läser
matematiken som eget ämne och som hjälpmedel i andra
naturvetenskapliga ämnen.
Du stimuleras till nyfikenhet och kreativitet, samt i analytiskt
tänkande. Utbildningen blir en resa där du utvecklar ett
natur-vetenskapligt förhållningssätt. Du tränar dig i kritiskt
tänkande, logiska resonemang, problemlösning och
systematiska iakttagelser. Din syn på världen blir aldrig mer
sig lik.
Naturvetenskapliga programmet på Hagströmska gymnasiet
gör dig väl förberedd för fortsatta studier vid högskolan,
oavsett om du fortsätter inom naturvetenskapen eller
väljer en ny väg.
HAGSTRÖMSKA GYMNASIET
Gruvgatan 2, 791 62 Falun | Tel 023-584 20 | [email protected] | hagstromska.se
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Inriktning Naturvetenskap
Poängplan
Årskurs 1
Årskurs 2
Kurs
Ht Vt
Ht Vt
Engelska 5
50 50
Engelska 6
50 50
Historia 1b
50 50
Idrott & Hälsa1
Matematik 1c
Matematik 2c
50 50
100
100
Religionskunskap1
50
Samhällskunskap1b
50 50
Svenska 1 Alt. Sv som andraspråk1
50 50
Svenska 2 Alt. Sv som andraspråk 2
50 50
Svenska 3 Alt. Sv som andraspråk 3
50 50
75 75
Kemi 1
50 50
Biologi
Moderna språk
Ht Vt
100
Matematik 3c
Fysik 1
Årskurs 3
50 50
50 50
Biologi 2
50 50
Kemi 2
50 50
Fysik 2
50 50
Matematik 4
100
NV-specialisering
50 50
Entreprenörskap
50 50
Individuellt val
50 50
Individuellt val
50 50
Gymnasiearbete
50 50
SUMMA / läsår:
850
Med reservation för ändringar.
900
750
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards