"NSVA rensar inte bort alger ur dammarna så länge det inte

"NSVA rensar inte bort alger ur dammarna så länge det inte påverkar magasinets funktion, dvs. reglering av
in- och utflöde.
Detta är ett fenomen som uppstår varje vår när solen börjar lysa upp mer och mer av dygnet och
vattentemperaturen höjs till 20-25 grader,
DGV-magasinen består av en begränsad yta, att jämföra med algblomning i havet, vilket innebär att det står
stillastående vatten här tills det börjar regna.
Oftast uppstår fenomenet i dammar vid nybyggda områden innan allt är färdigbyggt och inkopplat. Det som
också påverkar är övergödning från avrinningsområdena.
När områdena är färdiga och sommarregnen börjar blir det omsättning på vattnet och algerna försvinner
delvis.
NSVA hämmar tillväxten av alger med ett kemiskt medel som heter Engel algätare samt att vi i vissa
dammar, där det passar, har inplanterat
Kinesisk Gräskarp som också äter alger och annat grönt.
Vi har provat med manuell rensning, men detta verkar bara tillfälligt och efter en vecka har algerna växt ut
igen.
Kontentan av detta är att man får leva med detta ett antal år tills dammarna har stabiliserat sig.
Dammar där vi har mycket alger finns i Rydebäck, Gustavlund och Ödåkra."