Begreppslista
Begreppslista
• Producent –
de som tillverkar näringsämnen, växter och alger.
• Konsument –
de som äter växter, alger och andra organismer.
• Näringskedja –
visar vem som äter vem.
• Näringsväv –
flera näringskedjor tillsammans bildar en näringsväv.
• Nedbrytare –
organismer som äter döda djur och växter.
Begreppslista
• Fossila bränslen –
Kol, olja och naturgas. Har under lång tid legat under marken.
• Fotosyntes –
Hur alger och växter producerar näring.
Koldioxid + vatten + solenergi  syre + energi
• Indikator –
Hjälpmedel för att ta reda på om ett ämne är surt, basiskt eller
neutralt. pH-papper och BTB.
• pH – skala –
Går mellan 0 – 14. 0-6 =surt, 7= neutralt, 8-14 = basiskt.
• SIV – regeln –
Syra i vatten.