djur-ord-och

advertisement
Boken om biologi – Djur
Ord och begrepp - läxa till torsdag 17 november
Träna på orden och begreppen så att du kan förklara dem med egna ord eller bilder.
anpassa
art
biologisk
mångfald
egenskap
ekosystem
evolution
evolutionsteorin
fortplantning
fotosyntes
förbränning
hållbar
utveckling
jämnvarm
livscykel
mångfald
naturligt urval
näringskedja
När ett djur förändras under lång tid. Egenskaperna hos djuren gör
att de klarar av olika situationer på olika sätt. De djur som anpassat
sig bäst överlever och får egna barn. Dessa barn är bättre anpassade
för att leva där. De är mer anpassade.
Djur som liknar varandra och som kan få barn tillsammans hör till
samma art. Människor är en art och tex hundar är en annan art.
Biologisk mångfald kan vara hur många olika arter det finns i ett
område, till exempel i en skog. Om det finns många olika arter av
växter, svampar och djur i skogen är det en skog med stor biologisk
mångfald.
Det som skiljer olika saker eller ämnen åt. Vad deras kännetecken
är, hur de är. Tex att tenn och koppar blir extra hårt när man
blandar dem till brons.
När man väljer att studera en del av naturen. Ett ekosystem kan vara
området kring en stubbe, en sjö, en skog eller en havsvik. Man
studerar hur djur, växter och svampar påverkar varandra och lever
med och av varandra.
Evolution är när en art av ett djur har utvecklats genom att dess
egenskaper de ärvt från sina föräldrar ändras.
Charles Darwin kom på att arters egenskaper förändras under en
viss tid. Att förändra sig och anpassa sig efter något kallas för
evolutionsteorin.
Fortplantning är när djur och växter förökar sig. Människor får barn,
djur får ungar och växter bildar nya växter. De fortplantar sig.
Fotosyntes är när växter bildar socker av vatten och kolhydrater. De
använde klorofyll och solljus. Det växterna lämnar ifrån sig som
avgas är syre.
När cellerna får i sig näring så startar förbränningen . Människan,
djurens och växternas celler förbränner näringen och avgaserna är
koldioxid och vatten.
Tanken att vi måste se till så att våra barns barn och barnbarn har
möjlighet att leva som vi. Använder vi för mycket av naturens
resurser så tar de slut och vad finns då kvar att leva av på jorden?
Djur som tex vi människor som alltid har samma temperatur oavsett
om det är sommar eller vinter. Fåglar och däggdjur är växelvarma.
Livscykel är en utveckling som ett djur eller växt går igenom. Det
börjar med att bli till, födas, växa upp, fortplana sig och sedan dö.
När det finns många olika arter av ett djur eller en växt kan man
säga att det är mångfald. Det finns många olika av den.
Naturligt urval innebär att de individer av en art som anpassat sig
bäst har störst möjlighet att överleva och få ungar som också kunde
överleva.
Näringskedja kallas det när ett djur äter en växt. Sedan kan djuret bli
uppätet av ett annat djur. Växter är producenter (de tillverkar
Boken om biologi – Djur
näringen). Konsumenter är djur (de äter växter eller andra djur). Sist
kommer nedbrytarna (tex bakterier, smådjur som tar hand om döda
växter och djur).
näringsväv
Näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor. Ett djur lever
sällan av ett enda slags föda. En sork äter tex många olika växter och
sorken äts av många olika rovdjur, till exempel en varg eller en
uggla. Vargen äter i sin tur annat än sorkar. Näringskedjorna flätas
oftast samman till en näringsväv.
revir
Ett djurs område som den gjort upp.
ryggradsdjur
Den ena av två huvudgrenar på djurens släktträd. Vi människor tex
har en ryggrad och skelett som håller oss uppe.
ryggradslösa djur Djur som saknar ryggrad, ca 95% av alla djur. De har istället skal i
eller utanför kroppen som håller djuret uppe.
ursprung
Ursprung är varifrån man kommer. Kängurun ursprung är
australien.
utrotning
När en art av ett djur eller växt inte längre finns kvar på jorde
växelvarm
Djur som har olika temperatur beroende på var de befinner sig.
Groddjur och kräldjur är växelvarma.
Download