LPP kemi åk 7 del 2

Lokal pedagogisk planering
Ämne: Kemi
Arbetsområde: Kemiska reaktioner, syror och baser
Årskurs: 7
Vi kommer arbeta med:
Följande mål
- Kunna att basiskt är motsatsen till surt
- Kunna vad som menas med neutralisation
- Kunna ge exempel på syror som finns i livsmedel
- Kunna vad en indikator är
- Kunna ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur,
neutral och basisk lösning
- Kunna vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt
- Kunna ge exempel på syror och baser i vardagen
- Kunna namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
- Kunna berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden
- Veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa
Det vi bedömer är din förmåga att:
• Göra en undersökning’
• Planera en undersökning
• Laborera säkert
• Dokumentera
• Använda fakta, begrepp, modeller och teorier för att förklara samband
• Se samband
Bedömningen kommer att ske genom
•
läxförhör, skriftliga och muntliga
•
delaktighet i muntliga diskussioner
•
skriftligt prov
•
laboration
•
laborationsredogörelser
Viktigt är också att försöka vara aktiv och visa engagemang så att allt du kan i ämnet blir tydligt.
UNDERVISNING
Arbetet kommer att innehålla teoretiska genomgångar där det är bra om DU antecknar.
Du kommer att få ett häfte med arbetsuppgifter.
Film kommer att visas som bekräftar och vidareutvecklar de teorier vi går igenom.
Laborationer kommer att ske både efter färdig instruktion och utifrån en mer öppen
frågeställning.
Lärare: Gulbhar och Joel
Study collections