Syror och baser

advertisement
Tyresö skola
kemi, år 7
Syror och baser
Syror och baser
kemi år 7
Om du biter i en citronklyfta märker du att det smakar surt. Det som ger den sura smaken är
en grupp ämnen som kallas syror. Baser är ämnen som kan ta hand om syror och göra dem
”ofarliga”. Många baser är bra på att lösa fett. Man kan tala om hur surt eller basiskt något
är med hjälp av pH. I detta avsnitt får du bland annat lära dig varför man får ont i musklerna
om man idrottar jättehårt, vilken syra vi har i magsäcken, varför Samarin kan hjälpa om man
har sur mage samt varför yoghurt håller sig färsk mycket längre än vanlig mjölk.
För att du ska nå godkänd-nivån ska du efter att ha arbetat med det här avsnittet:
 att atomen består av mindre delar och kunna namnge dem
 vad joner är och vad de spelar för roll i syror och baser
 begreppen sur, neutral och basisk
 vad som menas med pH-värde och hur man mäter det
 vad en indikator är och kunna ge ex. på några av de vanligaste
 vad som menas med försurning och hur vi ska göra för att förhindra/förbättra
det
Du skall också känna till:
 egenskaper och användningsområden för de vanligaste starka
syrorna/baserna
 vad man ska tänka på när man laborerar med starka syror/baser
 egenskaper och användningsområden för de vanligaste svaga syrorna/baserna
 att det är viktigt för djur och växter med rätt pH-värde
 att syror och baser kan motverka varandra
För att du ska nå över godkänd-nivån ska du efter att ha arbetat med det här
avsnittet….
 ha visat att du kan utföra dina arbetsuppgifter utan att hela tiden fråga läraren
om hjälp.
 kunna arbeta självständigt eller i grupp med enkla naturvetenskapliga problem
genom att formulera hypoteser, planera, genomföra experiment och andra
undersökningar, göra iakttagelser, dra slutsatser samt redogöra för arbetet.
 ha arbetat med uppgifterna på ett sätt som visar att du har en mer fördjupad
förståelse än vad som krävs för att nå godkänd-nivån.
 ha inblick i äldre tiders naturvetenskapliga tänkande och kunnande samt hur
det utvecklats genom tiderna.
Download