quiz syror och baser

advertisement
QUIZ SYROR OCH BASER
18 FRÅGOR
Cecilia Larsson, Lindåsskolan F-9, Billdal – www.lektion.se
1. Vad är motsatsen till surt?
2. Hur smakar syror?
3. Hur smakar baser?
4. Hur kan man mäta om ett ämne är
surt eller basiskt?
5. Vad är ett ämne som varken är surt
eller basiskt?
6. Vad innebär, på en PH skala 1-14, att
ett ämne har PH-värdet 7?
7. Vad innebär att ett ämne har PH
värdet 6 eller mindre?
8. Vad innebär att ett ämne har PH
värdet 8 eller mer?
9. Ge några exempel på ämnen som är
syror?
10. Ge några exempel på ämnen som
är basiska?
11. Ge exempel på ämnen som är
neutrala?
12. Ge exempel på när man använder
sig av svaga baser i vardagen!
13. Ge exempel på när man använder
sig av starka baser i vardagen!
14. Ge exempel på när man använder
sig av svaga syror i vardagen!
15. Ge exempel på när man använder
sig av starka syror i vardagen!
18. Är det svaga eller starka syror som
finns i maten och i våra kroppar?
Download