Syror och Baser Vi har precis avslutat arbetsområdet Grundämnen

advertisement
Syror och Baser
Vi har precis avslutat arbetsområdet Grundämnen och atomer
Nu ska vi jobba med kemi(syror och baser).
Men vad menar man egentligen med att något är surt? Vad är det om det inte är surt? Är det bra
eller dåligt att det är surt? Finns det andra saker som är sura? Har det någon betydelse om det
är surt eller inte? Hur blir någonting surt? Kanske har du funderat över någon av de här
frågorna, och nu fram till v.40 och nästa termin i9:an kommer du att få lära dig massor om det
här!
Som utgångspunkt kommer vi att ha miljön runt omkring oss - det är ju ändå i den vi lever i!
Kanske kommer du ibland att undra hur allt hör ihop- den röda tråden som man brukar kalla det
för – och då läser du det här och kommer ihåg att det handlar om syror och baser och hur det
påverkar oss.
Målen med undervisningen är att Du:
o
o
o
Lär dig mer om kemiska föreningar och kemiska förvandlingar
Lär dig använda kemiska bindningar som teoretisk modell när du förklarar kemiska
förvandlingar
Får förståelse för att materia aldrig kan försvinna utan sprider sig och omvandlas i
kretslopp
Varför har fröken följande bilder med tror du? Fundera under de följande veckorna…..
v. 38
Tisdag
Torsdag
Fredag
Genomgång: Så hur mäter man
Genomgång: Så hur mäter
Genomgång: Motsatsen
surhet? pH och indikatorer.
man surhet? pH och
till syror heter
indikatorer.
baserLabb 1: Vi mäter
surhet (pH)
V.39
Genomgång: Starka & svaga,
Labb 2: Så hur ”botar” man
Syror och baser i vår
koncentrerade & utspädda syror
försurning?
vardag och i samhället
Korrosion
V.40
Ämnesvecka
Ämnesvecka
Litteratur vi läser i till provet:
Anteckningar
Stenciler
Extra litteratur att söka information i:
Spektrum Kemibok
s.103-121
som du har fått(lånat)
Spektrum Biologibok
s.196 - 199 som du kan låna under lektionen
Ämnesvecka
Download