Planering kemi lå 16/17 åk 7

advertisement
Planering kemi lå 16/17 åk 7
Period Ämnesområde
1
Kemins grunder, kapitel 1
1.1
Atomer
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Molekyler
Grundämnen och kemiska
föreningar
Kemiska reaktioner
(Youtube:
Phet:
Fast, flytande , gas
(Phet:
Kemiska formler
Phet:
Joner och jonföreningar
Blandningar
Separationsmetoder
Kemi historik
Labbar
Kemiska reaktioner
-Blanda aluminiumsulfatlösning
med bariumkloridlösning
-Gasol i E-kolv med kalkvatten
och tänd på.
-Silvernitratlösning och järn
DEMO:
-Kaliumpermanganat i
väteperoxid
-Kopparbit i salpetersyra
Jonförening-molekylförening
Smältpunkt socker-salt
Ledningsförmåga socker-salt
Gas-vätska-fast
Värmning av is och vatten till
kokande vatten( Projektlab,
samordnat med fysiken)
Separationsmetoder
(Filtrering, sandfiltrering,
sedimentation,
absorptionsfiltrering,
destillation)
2
3
Vatten, kapitel 3
2.1
Vattnet på Jorden
2.2
Vattnets egenskaper
2.3
Vattnets kretslopp
2.4
Vattenrening
Mark, kapitel 6
6.1
Stenar, mineraler, bergarter
6.2
6.3
6.4
Jord är smulat berg och döda
växter och djur
Växter behöver många olika
näringsämnen
Övergödning, när det blir för
mycket näring
Vattenrening (Projektlab som
utgår från
separationsmetoderna i kap.
1.9)
Inga labbar. Däremot besök på
Naturhistoriska riksmuseet,
mineralutställningen.
4
Luft och vätgas, kapitel 2
2.1
5
6
Luften är en blandning av gaser
2.2
Ädelgaser
2.3
Ozon
2.4
Koldioxid och växthuseffekten
2.5
Giftiga oxider och smog
2.6
Vätgas
Syror och baser, kapitel 4
4.1
Syror, baser, pH
4.2
Syrors funktion
4.3
Basers funktion
4.4
Syror historia
Jonföreningar, kap. 6
6.1
Salter
6.2
Metalloxider
Inga labbar. Fysiklabbar kring
gasers egenskaper
Syror, baser, BTB,
neutralisering.
Download