Frågor om alger, växter och svampar Hur sprids pollen? Hur sprids

advertisement
Frågor om alger, växter och svampar
1. Hur sprids pollen?
2. Hur sprids frön?
3. Vad är skillnaden mellan pollen och frö?
4. Skriv upp formeln för fotosyntesen.
5. Vad är klorofyll?
6. Hur får växten i sig vatten, solljus och koldioxid?
7. Till vad använder alger och växter det socker de har bildat?
8. Varför är vi människor beroende av växterna och algerna för vår överlevnad?
9. Varför kallas växter och alger för producenter?
10. Var sker cellandning?
11. Skriv upp formeln för cellandning.
12. Vad har vi för nytta av cellandning?
13. Hur förökar sig bakterier?
14. Ge exempel på bakterier som är positiva för oss människor.
15. Fyll i tabellen med kryss på lämpligt ställe:
Alger Mossor Ormbunkar Växter
Har fotosyntes
Har kärl
har rötter
bildar sporer
bildar pollen
16. Varför har alger olika färg?
17. Vad beskrivs? Denna organism är huvudföda åt blåvalen. Medlemar ur denna grupp kan
också spridas via myggor och dödar årligen 780 000 människor.
18. Skriv ut delarnas namn på svampen.
19. Vad använder svampen för att föröka sig?
20. Vad är mycel för något?
21. För i tiden s man att svamparna var en sorts växt, det gör man inte längre. Vad saknar svamp
som gör det tydligt att de inte är växter?
22. Svampar har många olika livsstilar, de är nedbrytare, parasiter eller lever i symbios med
växter. Förklara de fetmarkerade orden.
23. Ge exempel på när vi kommer i kontakt med svampar i vardagen.
24. Varför är mossor så känsliga för luftföroreningar?
25. Efter ca 1000 år kan en sjö helt växa igen av vitmossa, sjön blir till en våtmark. Vad är
speciellt med vitmossan?
26. Vad är det för små prickar på undersidan av ormbunkens blad?
27. Vad har ormbunkar gemensamt med fröväxterna som inte alger och mossor har?
28. Vad kallas den typ av växt som bildar frön?
29. Vad heter blommans delar?
Download