Alger - Blommensbergsskolan

advertisement
Alger och Svampar
Alger
Kan vara både encelliga organismer och flercelliga.
De flesta finns i sjöar och hav.
Har cellvägg och klorofyll korn och tillverkar mer syre
än växterna. Har inga rötter.
Det finns alger på land också . Ex trädgröna som man
kan se på gamla stubbar i skogen .
Vad händer om vi släpper ut näringsämnen
från tex. jordbruk i naturen?
• Algerna bli för många (algblomning) och börja dö. Då de dör
och bryts ned blir det syrebrist i vattnet .
Urdjur
• Mikroskopiska, encelliga djur
– En cell sköter alla organismers funktioner(ej
specialiserade som våra celler)
– Olika celldelar har olika funktioner (ex. andning,
rörelse, matspjälkning, utsöndring)
– Bildar vilosporer när de inte trivs, som tex när det är
torrt
– Finns gott om vilosporer på torrt hö
Svampar
Är svampar växter eller djur?
• Har cellvägg (som växter)
• Saknar klorofyll (kan ej själva producera mat –
som djur)
• De tar upp näring från andra organismer med
stora svamptrådar som bildar nätverk under
jorden (kallas för mycel)
Svampar
Saprofyter = Lever på döda växter och djur
Varför är detta viktigt?
sönderdelar döda växter och djur så att
näring frigörs (nytt jord bildas) och den frigjorda
näringen kan tas upp av nya levande växter
Svampar
Parasiter = Lever på levande växter och djur .
Ex Häxkvast på träd
Symbios
• Svampar kan samarbeta med andra växter, ofta träd.
Genom samarbetet överlever ena eller båda
organismer bättre.
Förklara hur kan samarbetet gå till?
Känner du till fler organismer som
lever i symbios?
– Bakterier i människornas magen och tarmar och
människor
– Nemo fiskar och koraller
– Gobi fisk och räkor
Vilken användning har människan av
svamparna?
Svampar
Brödmögel
Mögel i ost
Penicillin produceras i svamparna
(dödar bakterier)
Jäst
(Äter socker och producerar CO2 + etanol(sprit))
Download
Random flashcards
Create flashcards