Människor, djur och natur hänger ihop och är beroende av

advertisement
Alla
behövs!
Hej!
Var
rädd om
naturen!
Tittut!
Ho!
Go,
naturen,
go!
Jag,
du,
vi!
Äta eller
ätas,det är
frågan?
Här är
jag!
Bild: Johnny Dyrander
Människor, djur och natur hänger ihop
och är beroende av varandra på flera olika vis.
Om till exempel alla bin försvann skulle vi bli utan
många frukter och bär, och om vissa fiskar utrotas kan
det bildas giftiga alger. Därför är det viktigt att ha
kvar både många arter och olika sorters natur
– det vi kallar biologisk mångfald.
Download