Skördefesttankar

advertisement
Skördefesttankar
Skördefest är en gammal tradition i många församlingar. Det kan upplevas som en förlegad tradition
från bondesamhällets tid men kan definitivt återvinnas och motivera sin plats idag. I
omställningsrörelsen framhålls bl a betydelsen av egenodling. Frukter, växter och grönsaker i kyrkan
blir både symboler och konkreta uttryck för skapelsens liv. Om vi bjuder varandra att smaka blir det
också en gestaltning av hur vi är kallade att dela jordens frukter med varandra, vilka alla är gåvor från
skaparen.
Per Westblom
Download